Inflectra 100 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 323,70 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 323,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,00 € (0,0 %) 241,19 € (-25,5 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 323,70 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 323,70 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 323,70 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. REU, GIT, DER
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku ?
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Inflectra 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/854/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7169A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Inflectra 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLC IFC - Prášok na infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo nazývané infliximab. Liek patrí do skupiny liekov nazývaných „blokátory TNF“. Liek pôsobí blokovaním účinku bielkoviny nazývanej „tumor nekrotizujúci faktor alfa“ (TNFα). Táto bielkovina sa podieľa na zápalových procesoch v tele a jej blokovanie môže znížiť zápal. Používa sa pri nasledujúcich zápalových ochoreniach:

  • reumatoidná artritída,
  • psoriatická artritída,
  • ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba),
  • psoriáza.

Liek sa tiež používa na:

  • Crohnovu chorobu,
  • ulceróznu kolitídu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Liečbu Inflectrou majú iniciovať iba lekári špecialisti, skúsení v diagnostike a liečbe reumatoidnej artritídy, zápalových ochorení čreva, ankylozujúcej spondylitídy, psoriatickej artritídy alebo psoriázy, a títo musia dohliadať aj na celý priebeh liečby. Inflectra sa má podávať intravenózne. Infúzie Inflectry majú podávať kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci vyškolení na to, aby ihneď odhalili akékoľvek problémy súvisiace s infúziou. Pacienti, ktorí sú liečení Inflectrou, majú dostať písomnú informáciu pre používateľov a špeciálnu kartu s upozornením pre pacienta. Roztok Inflectry sa podáva pomaly (po dobu 2 hodín) do jednej z vašich žíl. Zvyčajne to býva na ruke. To sa nazýva „intravenózna infúzia“ alebo infúzia. Po tretej liečbe sa váš lekár môže rozhodnúť vám podať Inflectru po dobu 1 hodiny. Počas podávania Inflectry a tiež 1 až 2 hodiny po podaní musí byť pacient sledovaný. Váš lekár určí vašu dávku (v mg) a ako často budete dostávať Inflectru. To závisí od vášho ochorenia, hmotnosti a od vašej odpovede na Inflectru.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je miernych až stredne ťažkých. U niektorých pacientov sa však môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť tiež po skon ... viac >

Účinné látky

infliximab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60