INFATRINI výživa pre dojčatá od narodenia 24x125 ml (3000 ml)

Mohlo by vás zaujímať

INFATRINI
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Legislatívne zatriedenie
Dietetické potraviny
Kód štátnej autority (MZSR)
D0744
Aplikačná forma
SOL - Roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

Energeticky bohatá, nutrične kompletná tekutá výživa. Určené pre diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením a poruchami rastu, zvýšenou potrebou energie a/alebo obmedzeným príjmom tekutín pre dojčatá od narodenia do 12 mesiacov života alebo vážiace do 8 kg. Pripravená k priamej spotrebe, vhodná na podávanie z fľaštičky, sondou alebo k popíjaniu. Bezgluténový prípravok.
Balené v ochrannej atmosfére. Ošetrené UHT.

Dôležité upozornenia: Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne podávanie. Používajte len pod lekárskym dohľadom, po zvážení všetkých možností výživy, vrátane dojčenia. Vhodný ako jediný zdroj výživy pre dojčatá od narodenia do 12 mesiacov života alebo vážiace do 8 kg.

Zoznam zdravotných tvrdení, ktoré možno uvádzať na potravinách podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Návod na použitie: Skladujte na suchom a chladnom mieste. Umyte si ruky. Používajte čisté a vysterilizované nádoby. Pred podávaním dobre pretrepte a skontrolujte teplotu výživy. Nalejte výživu do vysterilizovanej fľaštičky, pohárika alebo do nádoby na sondovú výživu. Výživu je možné podávať pri izbovej teplote alebo ohriatu. Po otvorení fľaštičku dobre uzatvorte a uchovávajte v chladničke max. po dobu 12 hodín. Pri podávaní sondou je maximálna doba zavesenia 4 hodiny. Vždy je treba znehodnotiť nedopitú výživu.

Aktívne látky

zmes na osobitnú výživu pri podvýžive súvisiacej s ochorením