Infanrix hexa plv inu (10x liek.+10x striek.+20x ihla) 10x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 426,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 426,75 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/23 0,00 € (0,0 %) 426,75 € (0,0 %)
03/23 0,00 € (0,0 %) 426,75 € (0,0 %)
02/23 0,00 € (0,0 %) 426,75 € (0,0 %)
01/23 0,00 € 426,75 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PED
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Infanrix hexa
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/152/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34905
Názov produktu podľa ŠÚKL
Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plv inu 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla)
Aplikačná forma
PLV INU - Prášok na injekčnú suspenziu

Popis a určenie

Očkovacia látka sa používa na ochranu dieťaťa pred šiestimi ochoreniami: ​

 • Záškrt, 
 • Tetanus, 
 • Čierny kašeľ (Pertussis), 
 • Hepatitída B, 
 • Detská obrna (Poliomyelitída), 
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Očkovacia látka pomáha telu dieťaťa vytvárať si svoju vlastnú ochranu (protilátky). Tým bude chrániť dieťa pred týmito ochoreniami. Očkovacia látka nemusí úplne chrániť všetky zaočkované deti. Očkovacia látka nemôže spôsobiť ochorenia, pred ktorými chráni dieťa.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Očkovacia látka je určená pre dojčatá a batoľatá. Schéma základného očkovania pozostáva z 2 alebo 3 dávok, ktoré sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní.

Úplne donosené dojčatá

 • 3-dávková schéma:
  Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac.
  Podanie posilňovacej dávky - musí sa podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov.
 • 2-dávková schéma:
  Medzi podaním dávok základného očkovania majú uplynúť aspoň 2 mesiace.
  Podanie posilňovacej dávky - musí sa podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 11 a 13 mesiacmi.

Predčasne narodené dojčatá, ktoré sa narodili aspoň po 24 týždňoch gestačného veku

 • 3-dávková schéma:
  Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac.
  Podanie posilňovacej dávky - musí sa podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov.

Rozšírený program imunizácie (vo veku 6, 10, 14 týždňov) sa môže použiť len vtedy, ak bola dávka očkovacej látky proti hepatitíde B podaná hneď po narodení.

Očkovacia látka sa môže použiť ako náhrada doplnkových dávok očkovacej látky proti hepatitíde B od 6 týždňov veku života tam, kde bola dávka očkovacej látky proti hepatitíde B podaná hneď po narodení. Ak sa 2. dávka očkovacej látky proti hepatitíde vyžaduje pred týmto vekom, môže sa použiť monovalentná očkovacia látka proti hepatitíde B.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa podáva hlbokou intramuskulárnou injekciou prednostne do rôznych miest (do opačnej končatiny).
Pred použitím sa má očkovacia látka ohriať na izbovú teplotu a dôkladne potriasť.

Očkovacia látka sa rekonštituuje pridaním celého obsahu naplnenej injekčnej striekačky do injekčnej liekovky obsahujúcej prášok. Zmes treba pred podaním riadne pretrepať, až pokiaľ sa prášok úplne nerozpustí.

Upozornenie

Očkovacia látka nie je určená na podanie počas tehotenstva a počas dojčenia.
Uchovávať v chladničke (2-8°C). Neuchovávať v mrazničke. Zložky očkovacej látky sú stabilné pri teplote do 25 °C počas 72 hodín. Po rekonštitúcii sa dokázala stabilita 8 hodín pri teplote 21 °C.
Nepodávať intravaskulárne.
Očkovacia látka obsahuje neomycín a polymyxín
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri tejto očkovacej látke sa môžu objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:
Alergické reakcie
Ak má vaše dieťa alergickú reakciu, ihneď navštívte vášho lekára. Prejavy môžu zahŕňať:
vyrážky, ... viac >

Účinné látky

antigén Bordetella pertussis - filamentózny hemaglutinín (FHA), antigén Bordetella pertussis - pertaktín (PRN), antigén Bordetella pertussis - pertusový toxoid (anatoxín) (PT), difterický toxoid (anatoxín), Haemophilus influenzae typ b, polysacharid (polyribozylribitolový kapsulárny polysacharid, PRP), inaktivovaný poliovírus - typ 1 (kmeň Mahoney), inaktivovaný poliovírus - typ 2 (kmeň MEF-1), inaktivovaný poliovírus - typ 3 (kmeň Saukett), povrchový antigén hepatitídy B (HBs), tetanický toxoid (anatoxín)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36