Indometacin 100 GALVEX sup 100 mg (strip PVC/LDPE) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,34 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,03 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,34 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
12/22 0,34 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
11/22 0,34 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
10/22 0,34 € 1,03 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Indometacin 100 GALVEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0329/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89611
Názov produktu podľa ŠÚKL
Indometacin 100 Galvex sup 10x100 mg (strip PVC/LDPE)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Indometacín patrí do skupiny nesteroidných protizápalových látok (NSAIDs). Liek sa používa na symptomatickú liečbu zápalov kĺbov (artritíd) rôzneho pôvodu ako je

  • reumatická polyartritída,
  • chronická polyartritída,
  • ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba),
  • na liečbu degeneratívnych ochorení kĺbov a chrbtice (artrózy a spondylartrózy),
  • na liečbu opuchov po úrazoch a chirurgických zákrokoch.
  • na tlmenie bolesti najmä po úrazoch, operáciách,
  • pri nádorových ochoreniach,
  • pri bolestivej menštruácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 14 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 14 rokov
Odporúčaná denná dávka je 50 - 150 mg. Zvyčajne sa používa 1 čapík 1x denne. V mimoriadných prípadoch sa dávka môže krátkodobo zvýšiť na 1 čapík 2x denne. Táto dávka sa nesmie prekročiť.
Dĺžku liečby stanovuje lekár. 

Spôsob použitia 

Čapík sa oddelí zo stripu (v mieste perforácie sa odstrihne alebo odtrhne). Palcom a ukazovákom obidvoch rúk sa potiahne za voľné konce plastovej fólie nad špicou čapíka a čapík sa vyberie z formy. Čapík sa zasunie hlboko do konečníka, najlepšie po vyprázdnení stolice. 

Upozornenie

Pokiaľ to nie je nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva. Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. 
Krátkodobá aplikácia v období dojčenia nie je kontraidikovaná, no ak je potrebná dlhodobá aplikácia vysokými dávkami, vtedy je nutné dojčenie prerušiť. 
Môže znížiť fertilitu. 
Nie je určený deťom do 14 rokov.
Môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Nepiť alkohol. 
Liek nie je určený deťom do 14 rokov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nežiaduce účinky súvisia s dávkou a líšia sa individuálne. Najmä riziko krvácania v žalúdkovo-črevnej oblasti závisí od dávky a dĺžky liečby.
Lieky ako Indometacin 100 Galvex môžu byť spojené s malý ... viac >

Účinné látky

indometacín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48