Indometacin 100 Berlin-Chemie sup 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,03 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 2,37 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
12/22 2,37 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
11/22 2,37 € (0,0 %) 1,03 € (0,0 %)
10/22 2,37 € 1,03 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Indometacin 100 Berlin-Chemie
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0370/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93724
Názov produktu podľa ŠÚKL
Indometacin 100 Berlin-Chemie sup 10x100 mg (fólia PVC/PE)
Aplikačná forma
SUP - Čapíky
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo indometacín a pôsobí proti zápalu a bolesti (nesteroidový liek proti zápalu/reumatickým chorobám, NSAID).

Používa sa na liečbu bolesti a zápalov pri:

  • akútnych zápaloch kĺbov (akútna artritída), vrátane záchvatov dny;
  • chronických zápaloch kĺbov (chronická artritída), hlavne pri reumatických zápaloch kĺbov (chronická polyartritída);
  • Bechterevova choroba (ankylozujúca spondylitída) a iné zápalové reumatické ochorenia chrbtice;
  • zápaly pri degeneratívnych chorobách kĺbov a chrbtice (artrózy a spondyloartrózy);
  • zápalové reumatické ochorenia mäkkých tkanív;
  • bolestivé opuchy alebo zápaly po úrazoch;
  • bolesti pri menštruácii (primárna dysmenorea);
  • bolesti pri nádorových ochoreniach.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa zavedie alebo inak aplikuje do konečníka alebo do pošvy. Prípravok nie je určený na užitie ústami (perorálne).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúča sa 1 čapík 1x denne (zodpovedá 100 mg indometacínu).

Dávkovanie závisí od závažnosti ochorenia. Odporučený rozsah dávok je 50-150 mg indometacínu denne. V mimoriadnych prípadoch sa dávka môže na krátky čas zvýšiť až na 200 mg denne (1 čapík 2x denne), avšak táto dávka sa nesmie prekročiť.

Dĺžku liečby stanoví lekár. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov. Dlhodobejšie užívanie si môže vyžiadať liečba reumatických chorôb.

Spôsob použitia

1 zabalený čapík sa oddelí zo stripu (v mieste perforácie sa odtrhne alebo odstrihne). Palcom a ukazovákom obidvoch rúk sa potiahne za voľné konce fólie nad špicou čapíku, až kým sa čapík neuvoľní tak, aby sa dal vybrať z obalu. Čapík sa opatrne zavedie hlboko do konečníka, pokiaľ možno po vyprázdnení stolice. Pre zlepšenie zavedenia je možné čapík ohriať v ruke alebo veľmi krátko ponoriť do horúcej vody.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tretieho trimestra tehotenstva. Pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, liek sa nemá podávať počas prvého a druhého trimestra tehotenstva. Liek môže poškodiť plodnosť žien, a preto sa neodporúča ženám, ktoré chcú otehotnieť.
Krátkodobá aplikácia nie je dôvodom pre nevyhnutné prerušenie dojčenia. Pokiaľ by bolo nutné aplikovať liek dlhodobo vo vysokých dávkach na liečbu reumatických ochorení, je nutné predčasné ukončenie dojčenia.
Použitie lieku u detí sa neodporúča.
Vzhľadom na možný výskyt vedľajších účinkov, starší ľudia musia byť starostlivo sledovaní.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo ťažkou poruchou funkcie pečene musia byť starostlivo monitorovaní.
Liek sa nemá používať súbežne s inými nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID) vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.
Ak sa u pacienta počas liečby objaví GI krvácanie alebo ulcerácia, liek sa musí vysadiť.
Chirurga alebo zubného lekára je nutné informovať o užívaní lieku pred chirurgickým zákrokom.
Počas užívania lieku vo vysokých dávkach sa môžu prejaviť nežiaduce účinky, ako je únava a závraty, čo môže narušiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (<1/10 000).
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak spozorujete výskyt niektorého z nasledujúcich vedľajších účinkov, poraďte sa s lekárom, ktorý určí, ako postupovať ďalej.
Nasledujúce vedľajšie účinky sú závislé od dávky a líšia sa individuálne. ... viac >

Účinné látky

indometacín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36