INDAP cps dur 2,5 mg (blis. PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,13 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/21 0,13 € (0,0 %) 6,50 € (0,0 %)
01/21 0,13 € (0,0 %) 6,50 € (0,0 %)
12/20 0,13 € (0,0 %) 6,50 € (0,0 %)
11/20 0,13 € 6,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INDAP
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0070/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80661
Názov produktu podľa ŠÚKL
Indap cps dur 100x2,5 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje indapamid. Spôsobuje rozšírenie ciev a tým zníženie ich odporu voči prúdeniu krvi, v dôsledku čoho klesá krvný tlak. Močopudný účinok sa prejaví až po vyšších dávkach. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne, najlepšie ráno.

Spôsob použitia

Kapsula sa má prehltnúť v celku, nezávisle od jedla. Zapíja sa s dostatočným množstvom vody a nemá sa žuvať alebo hrýzť.

Upozornenie

Liek je počas tehotenstva kontraindikovaný.
Liek je počas dojčenia kontraindikovaný.
Bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené pre deti mladšie ako 18 rokov.
Pri závažnom zlyhaní obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Pri závažnom poškodení pečene je liečba kontraindikovaná.
Pri vyšších dávkach sa nezvyšuje antihypertenzívny účinok indapamidu, ale zvýši sa vylučovanie soli (saluretický účinok).
Odporúča sa pravidelné monitorovanie krvného tlaku pacienta a dodržiavanie zdravého životného štýlu.

Počas liečby je potrebné prijímať dostatočné množstvo tekutín.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie.
Športovci - liek môže spôsobiť pozitívny výsledok na antidopingový test.

Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov závisí od dávky.
Ojedinele sa môže vyskytnúť nevoľnosť (nauzea), zápcha (obstipácia), suchosť v ústach, závrat, únava, parestézia (nepríjemné pocity vo svaloch alebo v kos ... viac >

Účinné látky

indapamid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60