Imuran 50 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,91 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,84 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 0,84 € (0,0 %) 14,07 € (0,0 %)
06/19 0,84 € (0,0 %) 14,07 € (0,0 %)
05/19 0,84 € (0,0 %) 14,07 € (0,0 %)
04/19 0,84 € 14,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Imuran 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0168/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02418
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imuran 50 mg tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Imuran sa používa na potlačenie imunitných reakcií, a to buď v monoterapii, alebo častejšie v kombinácii s inými liekmi, ktoré ovplyvňujú imunitné reakcie (hlavne v kombinácii s kortikosteroidmi).
V kombinácii s kortikosteroidmi a inými imunosupresívami sa Imuran používa na predĺženie prežívania transplantovaných orgánov (obliček, pečene a srdca). U pacientov po transplantácii obličiek sa tiež používa na zníženie potrebných dávok kortikosteroidov.
Imuran sa v kombinácii s kortikosteroidmi a inými liekmi indikuje pri týchto ochoreniach:
- ťažká reumatoidná artritída,
- systémový lupus erythematosus,
- dermatomyozitída a polymyozitída,
- autoimúnna chronická aktívna hepatitída,
- pemphigus vulgaris,
- polyarteritis nodosa,
- autoimúnna hemolytická anémia,
- chronická refraktérna idiopatická trombocytopenická purpura.
Kombinácia Imuranu s kortikosteroidmi často umožňuje znížiť dávku kortikosteroidov alebo ich aj úplne vysadiť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Zahajovacia dávka lieku je obvykle 5mg/kg podané v jednej dennej dávke. Udržiavacia dávka sa pohybuje v intervale 1-4 mg/kg podané v jednej dennej dávke. tablety sa užívajú nezávisle od jedla, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Dĺžku liečby určuje lekár.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Imuran môže spôsobovat’ vedl'ajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektorí l'udia môžu byt' na lieky alergickí. Ak budete mat’ krátko po užití Imuranu niektorý z nasledujúcich príznakov, PRESTAŇTE tento liek užívat' a okamžite o tom informujte svojho lekára alebo navští ... viac >

Účinné látky

azatioprín

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60