Imodium cps dur 2 mg (blis.PVC/Al) 1x8 ks

 
Imodium
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0071/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49626
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imodium cps dur 8x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Imodium je liek proti hnačke. Imodium pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu. Liek môžete užívať pri náhlej (akútnej) alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke. Po porade s lekárom môžete Imodium užívať taktiež v prípade, keď vám bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku.

 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.

Liek je určený dospelým a deťom od 6 do17 rokov. Úvodná dávka lieku je obvykle 2 kapsuly (u detí 1 kapsula) a následne sa zvykne pokračovať užitím 1 kapsuly po každej nasledujúcej riedkej stolici. Kapsuly sa užívajú nezávisle od jedla, vždy v celku a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny. Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 kapsúl (16 mg) denne pre dospelých u detí je potrebné určiť dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti (3 kapsuly/20 kg), ale nemá sa prekročiť dávka 8 kapsúl denne. Pacientovi treba zaistiť dostatočný prísun tekutín. Ak hnačky neodoznejú po 2-3 dňoch, je potrebné prerušiť liečbu a navštíviť lekára.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Imodium môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek Imodium sa zvyčajne dobre znáša a ak sa používa podľa odporúčaní, vykazuje veľmi málo nežiaducich účinkov.
K častým nežiaducim účinkom patrí plynatosť, zápcha, bolesti hlavy, nevoľnosť a závraty. ... viac >

Účinné látky

loperamid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60