Imodium cps dur 2 mg (blis.PVC/Al) 1x8 ks

 
Imodium
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0071/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
49626
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imodium cps dur 8x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Imodium je liek proti hnačke. Imodium pri hnačke zvyšuje hustotu stolice a znižuje jej frekvenciu. Liek môžete užívať pri náhlej (akútnej) alebo po porade s lekárom pri dlhotrvajúcej (chronickej) hnačke. Po porade s lekárom môžete Imodium užívať taktiež v prípade, keď vám bola odstránená časť čreva, čo často spôsobuje hnačku.

 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 5 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 6 do 17 rokov:
Akútna hnačka: úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) pre dospelých a 1 kapsula (2 mg) pre deti; potom sa podáva 1 kapsula (2 mg) po každej nasledujúcej riedkej stolici.
Chronická hnačka: úvodná dávka je 2 kapsuly (4 mg) denne pre dospelých a 1 kapsula (2 mg) denne pre deti; táto dávka sa upravuje až do dosiahnutia 1-2 formovaných stolíc za deň, čo sa zvyčajne podarí udržiavacou dávkou 1-6 kapsúl (2 mg – 12 mg) denne.

Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 kapsúl (16 mg) denne pre dospelých; u detí je potrebné určiť dávku vo vzťahu k telesnej hmotnosti (3 kapsuly/20 kg), ale nemá sa prekročiť dávka 8 kapsúl denne.

Hmotnosť dieťaťa v kilogramoch (kg) -  Maximálny počet kapsúl lieku Imodium podaný za 1 deň
od 14 kg  - nikdy nie viac ako 2 kapsuly
od 20 kg  - nikdy nie viac ako 3 kapsuly
od 27 kg  - nikdy nie viac ako 4 kapsuly
od 34 kg  - nikdy nie viac ako 5 kapsúl
od 40 kg  - nikdy nie viac ako 6 kapsúl
od 47 kg  - nikdy nie viac ako 7 kapsúl
od 54 kg  - nikdy nie viac ako 8 kapsúl

U pacientov s poškodením pečene sa musí tento liek užívať s opatrnosťou vzhľadom na to, že môže dôjsť k relatívnemu predávkovaniu vedúcemu k intoxikácii CNS.

Spôsob použitia

Kapsuly je potrebné zapíjať dostatočným množstvom tekutiny.
Pri liečbe hnačky je dôležité dbať na dostatočný príjem tekutín (u dospelých 2-3 l denne), diétne opatrenia, vylúčiť korenené jedlá ako aj chladené alebo mrazené nápoje.

Upozornenie

Užívanie tohto lieku sa počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.
Liek sa nemá podávať deťom mladším ako 6 rokov.
Pri liečbe príznakov hnačky liekom sa môže vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť. Preto sa pri vedení vozidiel a obsluhe strojov odporúča zvýšená opatrnosť.
Liek sa nemá používať, ak by útlm peristaltiky mohol viesť k možnému riziku následkov, ku ktorým patrí ileus, megakolón a toxický megakolón. Pri zápche, abdominálnej dystenzii alebo rozvoji ilea sa musí liečba liekom okamžite ukončiť.
Ak pri akútnej hnačke nenastane klinické zlepšenie počas 48 hodín, podávanie lieku treba ukončiť a je potrebné vyhľadať lekára.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Imodium môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek Imodium sa zvyčajne dobre znáša a ak sa používa podľa odporúčaní, vykazuje veľmi málo nežiaducich účinkov.
K častým nežiaducim účinkom patrí plynatosť, zápcha, bolesti hlavy, nevoľnosť a závraty. ... viac >

Účinné látky

loperamid hydrochlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60