Immunoprin 100 mg tbl flm (obal PE) 10x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 38,49 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 38,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/19 10,36 € (0,0 %) 28,13 € (-26,9 %)
06/19 0,00 € (0,0 %) 38,49 € (0,0 %)
05/19 0,00 € (0,0 %) 38,49 € (0,0 %)
04/19 0,00 € 38,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Immunoprin 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0714/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23376
Názov produktu podľa ŠÚKL
Immunoprin 100 mg tbl flm 100x100 mg (obal PE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva. Imunosupresíva oslabujú imunitný systém. Liek sa užíva:

  • aby pomohol telu prijať transplantovaný orgán
  • aby liečil niektoré choroby, pri ktorých imunitný systém reaguje proti vlastnému telu (autoimunitné ochorenia) samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi. Užíva sa pri: 
    • závažnej forme reumatoidnej artritídy,
    • závažnom zápalovom ochorení čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída),
    • závažných zápalových ochoreniach kože, pečene, ciev a niektorých poruchách krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Tableta sa má zapiť minimálne jedným pohárom tekutiny (200 ml). Tablety sa majú užívať počas jedla, aby sa znížilo riziko vzniku nevoľnosti. V závislosti od zvoleného imunosupresívneho liečebného režimu sa v prvý deň liečby môže podať až 5 mg/kg/telesnej hmotnosti/deň. Udržiavacia dávka sa môže pohybovať v rozmedzí od 1 – 4 mg/kg/telesnej hmotnosti/deň a musí sa prispôsobiť klinickým potrebám a hematologickej znášanlivosti. Dôkazy svedčia o tom, že liečba sa má udržiavať neobmedzené dlhú dobu. Z dôvodu rizika odvrhnutia transplantátu dokonca aj v prípade, ak sú potrebné len nízke dávky.

Úvodná dávka je zvyčajne 1 ‑ 3 mg/kg/telesnej hmotnosti/deň a má sa upraviť v závislosti od klinickej odpovede (ktorá nemusí byť badateľná počas týždňov až mesiacov) a hematologickej znášanlivosti. V prípade evidentnej terapeutickej odpovede sa má zvážiť zníženie udržiavacej dávky na najnižšiu hladinu, ktorou sa udrží terapeutická odpoveď. Ak sa zdravotný stav pacienta počas troch až šiestich mesiacov nezlepší, má sa zvážiť ukončenie liečby liekom.
Potrebná udržiavacia dávka sa môže pohybovať v rozmedzí od menej ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti/ deň do 3 mg/kg/telesnej hmotnosti/deň v závislosti od liečeného klinického stavu a individuálnej odpovede pacienta, vrátane hematologickej znášanlivosti.
Pri liečbe chronickej aktívnej hepatitídy sa dávkovanie zvyčajne pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 mg/kg/telesnej hmotnosti/deň.

Používanie u pacientov s poškodenou funkciou obličiek a/alebo pečene: majú sa podávať dávky na spodnej hranici normálneho rozsahu. Immunoprin je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene.

Upozornenie:
Tehotné ženy nesmú užívať tento liek.
Dojčiace ženy nesmú užívať tento liek.
Môže trvať týždne alebo mesiace, kým sa objaví terapeutický účinok.
Liek sa môže podávať dlhodobo, pokiaľ ho pacient toleruje.
Ukončenie liečby sa má vždy vykonať postupne pri pozornom sledovaní pacienta.
Neodporúča sa v kombinácii s alkoholom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Immunoprin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sú uvedené nižšie podľa frekvencie výskytu. Frekvencie sú definované nasledovne:
Veľmi časté: postihujú viac ako 1 používateľa z 10
Časté: postihujú 1 až 10 používateľov zo 100
Me ... viac >

Účinné látky

azatioprín

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48