Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,24 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 2,24 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 2,24 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
03/24 2,24 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
02/24 2,24 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/11/673/010
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06340
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ifirmacombi 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombinácia dvoch liečiv, irbesartanu (antagonisty receptorov angiotenzínu II) a hydrochlorotiazidu (zo skupiny nazývaných tiazidové diuretiká). Tieto dve účinné zložky lieku pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, ako keby boli podávané samostatne. Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, ak liečba irbesartanom alebo hydrochlorotiazidom podávanými samostatne neposkytuje adekvátnu kontrolu vášho krvného tlaku.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 26. 2. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa užíva 1x denne v pravidelných intervaloch.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú a zapijú dostatočným množstvom tekutiny (napr. pohárom vody). Liek sa užíva nezávisle od jedla.

Upozornenie

U pacientok plánujúcich tehotenstvo alebo tehotných sa má zmeniť liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu.
Liek sa počas dojčenia neodporúča. Lekár zvolí inú liečbu, ak sa má pokračovať v dojčení, obzvlášť ak je dieťa novorodenec alebo predčasne narodené dieťa.
Neodporúča sa liek používať u detskej populácie.
Alkohol sa počas liečby neodporúča (môže dôjsť k potenciovaniu ortostatickej hypotenzie).
U pacientov liečených inzulínom alebo antidiabetikami sa má zvážiť vhodné monitorovanie glukózy v krvi; v prípade potreby sa môže vyžadovať úprava dávky inzulínu alebo antidiabetík.
Ak existuje podozrenie na veľmi zriedkavý závažný prípad "Akútna respiračná toxicita" (acute respiratory distress syndrome, ARDS), ktorého príznakom patria: dýchavičnosť, horúčka, zhoršenie funkcie pľúc a hypotenzia, liek sa má vysadiť a má sa poskytnúť vhodná liečba. Hydrochlórtiazid sa nemá podávať pacientom, u ktorých sa v minulosti vyskytol tento stav po užití hydrochlórtiazidu.
V prípade súbežného užívania repaglinidu sa môže vyžadovať úprava dávky antidiabetickej liečby. V prípade užívania iných liekov je treba poradiť sa s lekárom.
Počas užívania je potrebné chrániť kožu pred slnečným žiarením a UV lúčmi. Ak sa vyskytne počas liečby fotosenzitivita (reakcia kože na slnko), odporúča sa ukončiť liečbu. 
Nekonzumovať alkohol. Môže dôjsť k zosilneniu ortostatickej hypotenzie.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť vážne a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.
Vyskytli sa zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľavka), ako aj lokalizovaný opuch tváre, p ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60