Icatibant Zentiva 30 mg sol iru (striek.inj.skl.napl.+ihla) 1x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 815,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 815,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,00 € (0,0 %) 815,29 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 815,29 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 815,29 € (0,0 %)
06/22 0,00 € 815,29 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Icatibant Zentiva 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0271/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8871D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Icatibant Zentiva sol iru 1x3 ml/30 mg (striek.inj.skl.napl.+ihla)
Aplikačná forma
SOL IRU - Injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ikatibant. Liečivo blokuje aktivitu látky nazývanej bradykinín, ktorá vedie k príznakom ako sú opuchy, bolesť, nevoľnosť a hnačka. Zvýšené množstvo tejto látky v krvi môžeme pozorovať pri ochorení nazývanom hereditárny angioedém (HAE).

Používa sa na liečbu príznakov hereditárneho angioedému (HAE) u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 2 rokov a starších.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka je 1 podkožná injekcia.
V prípade nedostatočnej úľavy alebo návratu symptómov, môže byť po 6 hodinách podaná 2. injekcia. Ak druhá injekcia neprinesie dostatočnú úľavu alebo sa zistí opätovný výskyt symptómov, môže byť po ďalších 6 hodinách podaná 3. injekcia.

Počas 24 hodín sa nemajú podať viac ako 3 injekcie.

Deti a dospievajúci (od 2 do 17 rokov)
Odporúčaná dávka v závislosti od telesnej hmotnosti je uvedená v Tabuľke 1 v SPC, časť 4.2.

Pacienti, ktorí vážia viac ako 65 kg, použijú plný objem naplnenej injekčnej striekačky (3 ml).

Spôsob použitia

Injekčný rozotk je určený na podkožné podávanie, najlepšie v brušnej oblasti. Má sa podávať pomaly vzhľadom na podávaný objem. Každá injekčná striekačka je určená len na jednorazové použitie. Roztok má byť číry a bezfarebný a nemá obsahovať viditeľné častice.
Sám pacient alebo ošetrovateľ môže podávať liek iba po zaškolení v technike podkožnej injekcie odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti.

V oblasti približne 5-10 cm pod pupkom na jednu alebo druhú stranu (aspoň 5 cm od akejkoľvek jazvy) sa prstami vytvorí kožná riasa. Injekcia sa pichá do tejto kožnej riasy pod uhlom 45-90 stupňov. Má sa podávať pomaly (približne 30 sekúnd) vzhľadom na podávaný objem. Nepodávať do oblasti s modrinou, opuchom alebo bolesťou.
Podrobné pokyny na prípravu injekčnej striekačky a podanie injekcie sú uvedené v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie 

Liek je určený na použitie pod dohľadom odborníka v oblasti zdravotnej starostlivosti.
Liek sa má používať počas gravidity len vtedy, ak jeho potenciálny prínos vyvažuje jeho potenciálne riziko pre plod.
Odporúča sa, aby ženy počas dojčenia, ktoré chcú liek použiť, nedojčili dieťa 12 hodín po liečbe
Nie je možné odporučiť dávkovací režim pre deti vo veku menej ako 2 roky alebo s hmotnosťou menej ako 12 kg, keďže v tejto pediatrickej skupine nebola stanovená bezpečnosť a účinnosť.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po použití ikatibantu boli hlásené únava, letargia, vyčerpanosť, ospalosť a závraty.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Takmer všetci pacienti, ktorí dostanú Icatibant Zentiva, zaznamenajú reakciu v mieste vpichu (ako je podráždenie kože, opuch, bolesť, svrbenie, sčervenanie kože a pálenie). Tieto účinky sú obvykle mie ... viac >

Účinné látky

ikatibant

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24