Ibutabs 600 mg tbl flm (fľ.HDPE) 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibutabs 600 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0777/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30480
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibutabs 600 mg tbl flm 100x600 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti, zápalu a horúčky.

Liek sa predpisuje na liečbu príznakov:

  • reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov), (vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy a Stillovej choroby),
  • ankylozujúcej spondylitídy(chronický zápal malých kĺbov medzi stavcami, ktorý spôsobuje stuhnutie chrbtice),
  • osteoartrózy (rozpad chrupavky v kĺboch),
  • iných nereumatoidných artropatií (metabolicky podmienené ochorenia kĺbov) a akútnej dnavej artritídy (zápal kĺbov spôsobený usádzaním kryštálov kyseliny močovej v kĺboch),
  • neartikulárnych reumatoidných stavov a periartikulárnych stavov ako napr. kapsulitídy (zápal kĺbového puzdra) ramenného kĺbu, burzitídy (zápal mazového vačku v kĺbe), tendinitídy (zápal šľachy), tendosynovitídy (zápal šľachovej pošvy).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku a hmotnosti pacienta.

Reumatické ochorenia:

Dospelí: odporúčaná dávka je 400-600 mg 3x denne. U niektorých pacientov môže byť účinná udržiavacia dávka 600-1 200 mg denne (1 - 2 tablety). V akútnych a závažných prípadoch sa môže dávka zvýšiť na maximálne 2 400 mg (4 tablety) rozdelených do 3 alebo 4 dávok.
Dospievajúci starší ako 12 rokov (> 40 kg): odporúčaná dávka je od 20 mg/kg do maximálne 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne, rozdelených do 3-4 dávok.

Pacienti s poruchou činnosti obličiek alebo pečene: je potrebná úprava dávky, ktorá sa má stanoviť individuálne a so zvýšenou opatrnosťou.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Pre rýchlejšie odstránenie príznakov ochorenia (ranná stuhnutosť) sa prvá ranná dávka môže užiť na prázdny žalúdok. Ďalšie dávky sa užívajú po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.
V prípade dlhodobej liečby sa má uvažovať o predčasnom ukončení dojčenia. Pri krátkodobej liečbe sa môže liek užívať iba po konzultácii s lekárom.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený deťom mladším ako 12 rokov (> 40 kg).
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní lieku.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebná opatrnosť. Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene.
Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca (triedy II – III NYHA), diagnostikovaným ischemickým ochorením srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ibuprofénom len po dôkladnom zvážení a nemajú sa používať vysoké dávky (2 400 mg denne).
Možným nežiaducim účinkom lieku je porucha videnia (zriedkavo), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže objaviť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Ibutabs sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené podľa častosti ich výskytu.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
nutkanie ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60