IBUTABS 200 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x50 ks

Mohlo by vás zaujímať

IBUTABS 200 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0775/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30468
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibutabs 200 mg tbl flm 50x200 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na zmiernenie bolesti, zápalu a horúčky.

Liek sa používa na liečbu miernej až stredne silnej bolesti ako je napr.:

  • bolesť pri menštruácii,
  • bolesť zubov,
  • pooperačná bolesť,
  • bolesť po nastrihnutí hrádze a po pôrode.

Liek sa tiež používa na symptomatické zmiernenie bolesti hlavy vrátane migrény, pri prechladnutí a stavoch sprevádzaných horúčkou a na zmiernenie bolesti pri poraneniach mäkkých tkanív ako napr. pri podvrtnutí kĺbu alebo pomliaždení pohybového aparátu.

Na odporúčanie lekára sa môže liek použiť na liečbu reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov), osteoartritídy (rozpad chrupavky v kĺboch), alebo iných zápalových či bolestivých stavov kĺbov, rovnako ako pre zápalové a bolestivé stavy mäkkých tkanív, ako sú svaly.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku a hmotnosti pacienta.

Mierna až stredne silná bolesť a horúčka:

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov (≥ 40 kg): užíva sa 200-400 mg (1-2 tablety) ibuprofénu podaných v jednej dávke 3-4x denne.
V prípade migrenóznej bolesti hlavy sa podávajú 2 tablety (2x200 mg) alebo 1 tableta (400 mg) s časovým odstupom 4 – 6 hodín. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 1 200 mg.

Deti vo veku 6-9 rokov (20-29 kg): 200 mg (1 tableta) 1-3x denne. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 600 mg (3 tablety).
Deti vo veku 10-12 rokov (30-40 kg): 200 mg (1 tableta) 1-4x denne. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 800 mg (4 tablety).
Odstup medzi jednotlivými dávkami má byť 4-6 hodín.

Bolesť pri menštruácii:

Dospelí a dospievajúci nad 12 rokov (≥ 40 kg): 200-400 mg (1-2 tablety) 1-3x denne v intervale 4-6 hodín, podľa potreby.
Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1 200 mg (6 tabliet).

Reumatické ochorenia (na liečbu reumatoidnej artritídy, osteoartritídy, alebo iných zápalových či bolestivých stavov kĺbov môžu byť potrebné vyššie dávky).

Dospelí: odporúčaná dávka je 400-600 mg (2-3 tablety) 3x denne. U niektorých pacientov môže byť účinná udržiavacia dávka 600-1 200 mg denne (3-6 tabliet). V akútnych a závažných prípadoch sa môže dávka zvýšiť na maximálne 2 400 mg (12 tabliet) rozdelených do 3 alebo 4 dávok.

Dospievajúci starší ako 12 rokov (> 40 kg): odporúčaná dávka je od 20 mg/kg do maximálne 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne, rozdelených do 3-4 dávok.

Pacienti s poruchou činnosti obličiek alebo pečene: je potrebná úprava dávky, ktorá sa má stanoviť individuálne a so zvýšenou opatrnosťou.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Ak je u detí a dospievajúcich potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni (u dospelých 5 dní) alebo ak sa zhoršia príznaky ochorenia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Pre rýchlejšie odstránenie príznakov ochorenia (ranná stuhnutosť) sa prvá ranná dávka môže užiť na prázdny žalúdok. Ďalšie dávky sa užívajú po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ak to neodporučí lekár. Ak je liečba počas tohto obdobia potrebná, má sa použiť čo najnižšia dávka, čo najkratší čas. Ak sa liek užíva dlhšie ako niekoľko dní (od 20. týždňa tehotenstva, môže u nenarodeného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami, alebo zúženie cievy v srdci dieťaťa) lekár môže odporučiť ďalšie sledovanie.
V prípade dlhodobej liečby sa má uvažovať o predčasnom ukončení dojčenia. Pri krátkodobej liečbe sa môže liek užívať iba po konzultácii s lekárom.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.
U dehydratovaných detí a dospievajúcich je riziko poruchy funkcie obličiek.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť pri užívaní lieku.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebná opatrnosť. Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene.
Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca (triedy II – III NYHA), diagnostikovaným ischemickým ochorením srdca, ochorením periférnych artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením majú byť liečení ibuprofénom len po dôkladnom zvážení a nemajú sa používať vysoké dávky (2 400 mg denne).
Možným nežiaducim účinkom lieku je porucha videnia (zriedkavo), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže objaviť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Ibutabs sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené podľa častosti ich výskytu.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60