IBUSTRIN 200 mg tbl (blis.Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,23 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 8,23 € (0,0 %) 2,48 € (0,0 %)
05/22 8,23 € (0,0 %) 2,48 € (0,0 %)
04/22 8,23 € (0,0 %) 2,48 € (0,0 %)
03/22 8,23 € 2,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM, GER, KLF, NEU, NEF, KAR, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IBUSTRIN 200 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0182/88-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91497
Názov produktu podľa ŠÚKL
IBUSTRIN 200 mg tbl 30x200 mg (blis.Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo indobufén, ktorý ovplyvňuje funkciu krvných doštičiek pôsobením na metabolizmus kyseliny arachidonovej (inhibíciou cyklooxygenázy a blokovaním tromboxánsyntetázy). Liečba liekom inhibuje aktiváciu krvných doštičiek. Výsledkom je zníženie rizika zhlukovania krvných doštičiek a tvorby krvných zrazenín v krvných cievach za patologických podmienok. Liek sa užíva:

  • na antiagregačnú liečbu pri patologických stavoch, pri ktorých môže mať hyperaktivita alebo aktivácia krvných doštičiek rozhodujúcu úlohu v tvorbe krvnej zrazeniny (trombu), ako napríklad pri náhlej cievnej mozgovej príhode alebo tranzitórnom mozgovom ataku ischemickej genézy a pri ischemickej chorobe srdca, pri ochorení periférnych tepien aterosklerotického pôvodu, pri trombóze žíl, pri poruchách metabolizmu lipidov a cukrovke.
  • na prevenciu tvorby krvných zrazenín počas mimotelového obehu (hemodialýza).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka je 200 až 400 mg (1 až 2 tablety) rozdelená do dvoch čiastkových dávok. Nižšia dávka (200 mg/deň) je určená najmä pre dlhodobú terapiu.

Starší pacienti nad 65 rokov:
Odporúča sa dávka medzi 100 až 200 mg/deň. U starších pacientov musí lekár dávkovanie starostlivo stanoviť, pričom zhodnotí nutnosť redukcie vyššie uvedeného dávkovania.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa má dávka redukovať primerane k stavu renálnych funkcií. Odporúčaná dávkovacia schéma podľa hodnoty klírensu kreatinínu:
> 80 (ml/min): 100 až 200 mg 2x denne
30 – 80 (ml/min): 100 mg 1x denne až 100 mg 2x denne
< 30 (ml/min): 100 mg každý druhý deň až 100 mg 1x denne
Pri prevencii trombogenézy počas mimotelového obehu (hemodialýza) závisí dávka od stavu pacienta. Podľa uváženia lekára sa dávka 100 mg indobufénu môže podať pred každou hemodialýzou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, po jedle a zapíjajú sa tekutinou. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Počas tehotenstva, alebo predpokladaného tehotenstva a počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča.
Nesmie sa podávať u pacientov s gastroduodenálnym vredom, hemoragickou gastritídou, závažným pečeňovým a/alebo obličkovým poškodením.
Z dôvodu skríženej precitlivenosti na kyselinu acetylsalicylovú a iné nesteroidové antiflogistiká sa nesmie podávať pacientom, u ktorých tieto lieky vyvolali symptómy astmy, nádchy alebo žihľavky.
U diabetikov liečených perorálnymi hypoglykemikami sa odporúča častejšia kontrola hladiny glukózy v krvi.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas liečby IBUSTRINOM boli ako najčastejšie zaznamenané tieto vedľajšie účinky: porucha trávenia, pálenie záhy, bolesť brucha alebo bolesť v hornej časti brucha, nadúvanie, zápcha, hnačka, nevoľnos ... viac >

Účinné látky

indobufén

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36