Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok plv por (vre.papier/PE/Al/PE) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0227/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4809C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibuprofen STADA 400 mg perorálny prášok plv por 20x400 mg (vre.papier/PE/Al/PE)
Aplikačná forma
PLV POR - Perorálny prášok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,76 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). 

Používa sa u dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou od 40 kg (vo veku 12 rokov a vyššom) na liečbu:

  • slabej až stredne silnej bolesti,
  • horúčky.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov je kontraindikované.
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho času potrebného na kontrolu príznakov.

Dospelí a dospievajúci od 12 rokov s hmotnosťou 40 kg a viac 
1 vrecko (400 mg ibuprofénu).
Maximálna denná dávka je 1200 mg ibuprofénu.
Odstup medzi dávkami má byť najmenej 6 hodín. 
Odporúčaná maximálna denná dávka sa nemá prekročiť.

Len na krátkodobé použitie.
Ak je u dospievajúcich potrebné tento liek užívať dlhšie ako 3 dni, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom. 
Ak je u dospelých potrebné užívať tento liek dlhšie ako 3 dni v prípade horúčky alebo dlhšie ako 4 dni v prípade liečby bolesti, alebo ak sa príznaky zhoršia, je potrebná konzultácia s lekárom.

Spôsob použitia

Perorálny prášok sa nemusí užívať s tekutinou; prášok sa rozpustí na jazyku a prehĺta sa so slinami. Tento liek možno použiť v situáciách, keď nie sú dostupné žiadne tekutiny. Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča užívať liek počas jedla. 

Upozornenie

Liek môže spôsobiť reverzibilné zníženie plodnosti.
Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný u dospievajúcich do 40 kg telesnej hmotnosti a u detí do 12 rokov z dôvodu vysokého obsahu liečiva.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym peptickým vredom alebo u pacientov s iným gastrointestinálnym krvácaním alebo perforáciou v anamnéze súvisiacej s predchádzajúcou NSAID liečbou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou spojenou s užívaním kyseliny acetylsalicylovej alebo NSAID. 
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou dehydratáciou (spôsobenou vracaním, hnačkou alebo nedostatočným príjmom tekutín).
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene alebo obličiek.
Zvýšená pozornosť sa vyžaduje u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo Crohnovou chorobou, u pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek.
Dlhodobé používanie na bolesť hlavy môže stav zhoršiť. 
Liek môže maskovať príznaky a prejavy infekcie.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (neznáma frekvencia výskytu).
Ak sa vyskytne únava, poruchy zraku a závrat, neodporúča sa viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby nepiť alkohol.
Liek obsahuje izomalt 720.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zoznam vedľajších účinkov uvedených nižšie zahŕňa všetky známe vedľajšie účinky, ktoré sa počas liečby ibuprofénom zaznamenali vrátane tých, ktoré sa vyskytli v dlhodobej liečbe pri vysokých dávk ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48