Ibuprofen Dr.Max 20 mg/ml marhuľová príchuť sus por (fľ.skl.hnedá+PP uzáver s bezpeč.kruž.+striekačka) 1x100 ml

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Mohlo by vás zaujímať

Ibuprofen Dr.Max 20 mg/ml marhuľová príchuť
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0002/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9392D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibuprofen Dr.Max 20 mg/ml perorálna suspenzia sus por1x100 ml/2000 mg (fľ.skl.hnedá+PP uzáver s bezpeč.kruž.+striekačka)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,39 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Ibuprofén patrí do skupiny liekov známych ako nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré uľavujú od bolesti, zmierňujú opuch a znižujú teplotu v prípade horúčky.

Používa u detí starších ako 3 mesiace (s telesnou hmotnosťou nad 5 kg) na krátkodobú liečbu príznakov:

  • miernej až stredne silnej bolesti ako je bolesť hlavy a zubov,
  • horúčky,
  • horúčkového stavu a príznakov nachladnutia a chrípky.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji alebo v sede).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu.

Má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie príznakov. Odporúčaná jednorazová dávka je 5-10 mg/kg, maximálne však 30 mg/kg ako celková denná dávka. Interval medzi jednotlivými dávkami má byť 6-8 hodín. Príslušný dávkovací interval sa má zvoliť v súlade s príznakmi. Maximálna denná dávka sa nesmie prekročiť.

Dávkovanie pre deti od 3 mesiacov hmotnosťou vyššou ako 5 kg (taktiež uvedené tabuľke v SPC, časť 4.2):

  • 5-7,6 kg (3-6 mesiacov): 3-krát denne, jednorazová dávka 50 mg (2,5 ml), maximálna denná dávka 150 mg (7,5 ml).
  • 7,7-9 kg (6-12 mesiacov): 3 až 4-krát denne, jednorazová dávka 50 mg (2,5 ml), maximálna denná dávka 150-200 mg (7,5-10 ml).
  • 10-15 kg (1-3 roky): 3-krát denne, jednorazová dávka 100 mg (5 ml), maximálna denná dávka 300 mg (15 ml).
  • 16-20 kg (4-6 rokov): 3-krát denne, jednorazová dávka 150 mg (7,5 ml), maximálna denná dávka 450 mg (22,5 ml).
  • 21-29 kg (7-9 rokov): 3-krát denne, jednorazová dávka 200 mg (10 ml), maximálna denná dávka 600 mg (30 ml).
  • 30-40 kg (10-12 rokov): 4-krát denne, jednorazová dávka 200 mg (10 ml), maximálna denná dávka 800 mg (40 ml).

Liek je určený len na krátkodobé užívanie.
Ak má dieťa infekciu, je potrebné sa bezodkladne obrátiť na lekára, pokiaľ príznaky (napríklad horúčka a bolesť) pretrvávajú alebo sa zhoršujú.

U dojčiat vo veku 3-5 mesiacov treba vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení príznakov ochorenia alebo do 24 hodín, ak príznaky pretrvávajú. 
Ak je potrebné podávať tento liek deťom vo veku od 6 mesiacov a dospievajúcim (od 12 až < 18 rokov) dlhšie ako 3 dni alebo ak sa príznaky ochorenia zhoršia, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Starší pacienti: v prípade potreby použitia lieku zvoliť, čo najnižšiu účinnú dávku, čo najkratší čas, pretože je zvýšené riziko vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažnejšie.

Spôsob použitia

Pred podávaním je nutné suspenziu pretrepať. Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovacia striekačka (objem 5 ml) dodávaná s fľašou. Do striekačky sa natiahne potrebné množstvo suspenzie v ml a tlačením piestu sa suspenzia podá dieťaťu do úst. Dieťa má byť pri podávaní podoprené vo vzpriamenej polohe. Dieťa sa nechá prehltnúť a podľa potreby sa môže postup opakovať. 

V prípade citlivého žalúdka sa odporúča, aby sa liek užil s jedlom.

Podrobné pokyny na podanie sú uvedené v Príbalovom letáku (Písomnej informácii pre používateľa), časť 3.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
Ak sa liek užíva dlhšie ako niekoľko dní od 20. týždňa tehotenstva, môže u nenarodeného dieťaťa spôsobiť problémy s obličkami, ktoré môžu viesť k nízkej hladine plodovej vody, obklopujúcej dieťa (oligohydramnión) alebo k zúženiu cievy (ductus arteriosus) v srdci dieťaťa.
Ak je potrebná liečba dlhšia ako niekoľko dní, lekár môže odporučiť ďalšie sledovanie.
Liek sa môže užívať počas dojčenia, ak sa používa v odporúčanej dávke a čo najkratšiu dobu. Dlhšia liečba sa u dojčiacich matiek neodporúča.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (odoznie po ukončení liečby).
Liek nie je určený pre deti mladšie ako 3 mesiace alebo s hmotnosťou nižšou ako 5 kg.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.
Ak sa počas liečby objaví gastrointestinálne krvácanie alebo žalúdočný alebo dvanástnikový vred, liečba sa musí ukončiť.
Ak sa u dieťaťa objavia nezvyčajné tráviace ťažkosti je treba kontaktovať lekára.
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávky.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním pečene a/alebo obličiek.
Opatrnosť pri liečbe je nutná u pacientov s bronchiálnou astmou alebo alergickým ochorením.
Pri prvých príznakoch reakcie z precitlivenosti po užití ibuprofénu sa musí liečba ukončiť. Ak sa počas liečby vyskytnú niektoré z príznakov súvisiacie so závažnými kožnými reakciami (popísané v PIL časť 4), treba prestať užívať liek a okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Tieto príznaky sa zvyčajne objavia na začiatku liečby. Ak sa vyskytne bolesť na hrudníku (ako dôsledok alergickej reakcie) treba vyhľadať lekára.
Odporúča sa neužívať v prípade ovčích kiahní.
Je potrebné sa vyhnúť súbežnému užívaniu lieku s inými nesteroidnými portizápalovými liekmi (NSAID).
Možnými nežiaducimi účinkami lieku sú ospalosť a závraty, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje sorbitol (E 420, zdroj fuktózy), aspartám (E 951, zdroj fenylalanínu), sodík (zanedbateľné množstvo).
Liek obsahuje 0,1 mg benzoátu sodného (E 211) v 1 ml, ktorý môže zhoršiť novorodeneckú žltačku (žltnutie kože a očí) (až do veku 4 týždňov).
Liek obsahuje propylénglykol (E 1520). Ak má dieťa menej ako 4 týždne treba sa obrátiť na lekára alebo lekárnika pred podaním tohto lieku dieťaťu a obzvlášť ak sú dieťaťu podávané iné lieky s obsahom propylénglykolu alebo alkoholu.
Po 1. otvorení môže byť suspenzia uchovávaná po dobu 3 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky možno minimalizovať užívaním najnižšej dávky počas čo najkratšej doby potrebnej na zmiernenie príznakov. U starších ľudí, ktorí užívajú tento liek existuje zvýšené riziko vzniku ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36