Ibolex 200 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al-priehľad.) 1x20 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Ibolex 200 mg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0094/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4315D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibolex 200 mg filmom obalené tablety tbl flm 20x200 mg (blis.PVC/PVDC/Al-priehľad.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Cena: od 4,60 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo dexibuprofén, ktoré patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). Lieky typu NSAID sa používajú na tlmenie bolestí a zápalu. Pôsobia tak, že znižujú množstvo prostaglandínov (látok, ktoré majú vplyv na zápal a bolesť), ktoré si telo vytvára.

Používa sa u dospelých na krátkodobú symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej akútnej bolesti rôzneho pôvodu, ako je:

  • muskuloskeletálna bolesť (bolesť svalov, kĺbov, šliach a kostí), napr. bolesť chrbta;
  • bolesť zubného pôvodu, bolesť po vytrhnutí zubov;
  • menštruačná bolesť,;
  • bolesť hlavy;
  • bolesti pri nachladnutí a chrípke (napr. bolesť hlavy a končatín).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má upraviť podľa závažnosti stavu a ťažkostí pacienta, všeobecne sa ale má sa použiť najnižšia účinná dávka počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zmiernenie symptómov.

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je do 3 tabliet (600 mg dexibuprofénu) rozdelených do 3 jednotlivých dávok po 1 tablete (200 mg dexibuprofénu). Odstup medzi dvomi dávkami má byť minimálne 6 hodín.
Maximálna denná dávka pri podávaní bez lekárskeho predpisu je 3 tablety (600 mg dexibuprofénu) počas 24 hodín.

Porucha funkcie pečene
Pacienti s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene majú liečbu začať zníženými dávkami a majú byť dôsledne sledovaní.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek sa má úvodná dávka znížiť.

Dĺžka liečby
Ak sa stav pacienta v priebehu 4 dní (v prípade horúčky v priebehu 3 dní) nezlepší, odporúča sa vyhľadať lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú s jedlom alebo bez jedla a zapíjajú pohárom vody. Užívanie lieku s jedlom zmierňuje podráždenie tráviaceho traktu, a to najmä pri dlhodobom užívaní. U niektorých pacientov to ale môže zapríčiniť neskorší nástup účinku.
Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky. Tableta sa rozlomí tak, že sa položí na tvrdú podložku a stlačí nadol dvomi ukazovákmi alebo dvomi palcami.

Upozornenie

Dexibuprofén je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva.  Ak chce žena otehotnieť a počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (majú sa užívať čo najnižšie dávky a liečba má byť čo najkratšia).
Dojčenie počas užívania dexibuprofénu je možné pri nízkych dávkach a krátkodobej liečbe.
U žien, ktoré majú ťažkosti s otehotnením alebo sa u nich vyšetruje neplodnosť, je potrebné zvážiť ukončenie liečby týmto liekom.
Bezpečnosť a účinnosť lieku nebola u detí a dospievajúcich (do 18 rokov) stanovená, a preto sa tejto vekovej skupine jeho užívanie neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným ochorením pečene a/alebo obličiek (GFR < 30 ml/min).
Súbežne s dexibuprofénom sa nemajú užívať iné lieky typu NSAID alebo lieky s kyselinou acetysalicylovou užitou proti bolesti, môže sa zvýšiť riziko vzniku vredov a krvácania v tráviacom trakte.
Ak sa u pacientov užívajúcich tento liek vyskytne krvácanie alebo vredy v tráviacom trakte, liečba sa má ukončiť.
U pacientov s anamnézou alebo súčasnou prieduškovou astmou alebo alergickými ochoreniami môže dôjsť k bronchospazmu.
Počas ovčích kiahní sa odporúča vyhnúť sa užívaniu lieku.
Nadmerné užívanie akýchkoľvek analgetík na tlmenie bolesti hlavy môže túto bolesť zhoršiť.
Počas liečby dexibuprofénom sa môže zhoršiť reakčná schopnosť pacienta v prípade výskytu nežiaducich účinkov, ako sú závraty, únava, vertigo alebo poruchy zraku. Je potrebná zvýšená pozornosť v prípade vedenia vozidla alebo obsluhovania strojov.
Počas užívania lieku sa môžu vyskytnúť fotosenzitívne reakcie (frekvencia veľmi zriedkavé, < 1/10 000).
Počas užívania sa má obmedziť alebo vylúčiť konzumácia alkoholu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu minimalizovať užitím najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšej doby, ktorá je potrebná na potlačenie príznakov. Starší pacienti užívajúci tento liek majú zvýšené riziko ... viac >

Účinné látky

dexibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36