Ibalgin Plus tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x24 ks

Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Mohlo by vás zaujímať

Ibalgin Plus
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0162/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5117D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibalgin Plus tbl flm 24x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: ibuprofén a kofeín. 
Ibuprofén patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré poskytujú úľavu zmenou odpovede tela na bolesť.  Kofeín patrí do skupiny liekov označovaných ako stimulanciá (povzbudzujúce látky).

Liek sa používa na krátkodobú, symptomatickú liečbu akútnej stredne silnej bolesti, ako je bolesť zubov alebo bolesť hlavy.
Liek je určený len pre dospelých.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 2. 2024.
Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pri akútnej stredne silnej bolesti sa odporúča jednorazové podanie 400 mg ibuprofénu a 100 mg kofeínu (1 tableta). Ďalšiu dávku možno podať najskôr po 6 - 8 hodinách. Dávka 1200 mg ibuprofénu a 300 mg kofeínu (3 tablety) nemá byť prekročená počas 24 hodín. Má byť použitá najnižšia účinná dávka počas najkratšej doby potrebnej na kontrolu príznakov ochorenia (možno tak minimalizovať možné nežiaduce účinky),

Dĺžka liečby by nemala presiahnuť 3 dni.
Liek sa neodporúča pri mierne bolestivých stavoch alebo ak liečba trvá dlhšie ako 3 dni (má sa zvážiť liečba jedným liečivom použitím najnižšej účinnej dávky, napr. ibuprofén v dávke 200 mg).

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa pohárom vody. V prípade pacientov s citlivým žalúdkom sa odporúča užívať tablety spolu s jedlom. 

Treba sa počas liečby vyvarovať konzumácii veľkého množstva produktov obsahujúcich kofeín napr. káva, čaj, potraviny, ďalšie lieky a nápoje.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva. Pokiaľ to nie je nevyhnutné nemá sa podávať počas 1. a 2. trimestra tehotenstva.
Počas dojčenia sa liek môže užívať iba v nevyhnutných prípadoch.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich do 18 rokov nebola doteraz stanovená.
U pacientov s poruchov funkcie pečene a obličiek je potrebná opatrnosť.
Vzhľadom na zvýšené riziko výskytu nežiaducich účinkov u starších pacientov sa odporúča zvýšená opatrnosť.
Ibuprofén môže maskovať príznaky infekcie a horúčky.
Liek sa nemá znovu podávať pacientom s anamnézou fixnej liekovej erupcie (sčervenanie vo forme okrúhlych alebo oválnych škvŕn a opuchu kože, prípadne so svrbením) súvisiacej s ibuprofénom.
Liek je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti (pozri PIL časť 4).
Pri užívaní tohto lieku by sa malo zabrániť nadmernému príjmu kofeínu.
Počas užívania lieku je potrebné zabezpečiť dostatočný prísun tekutín.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou dehydratáciou, s anamnézou hypersenzitívnych reakcií, s anamnézou gastrointestinálneho krvácania a u pacientov so závažným zlyhávaním srdca (trieda IV podľa NYHA), pečene alebo obličiek.
Ak sa počas liečby vyskytnú očné poruchy, odporúča sa liečbu prerušiť a podstúpiť očné vyšetrenie.
Pri súbežnej konzumácii alkoholu sa môžu pri užívaní lieku vyskytnúť zvýšené nežiaduce účinky súvisiace s liečivom (únava, závraty a poruchy zraku, môže dôjsť v ojedinelých prípadoch ku zníženiu schopnosti reagovať a schopnosti viesť a obsluhovať stroje).
Fajčenie sa neodporúča.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia - citlivosť na svetlo (frekvencia neznáma).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Je možné, že sa u vás vyskytne niektorý zo známych vedľajších účinkov NSAID (pozri nižšie). Pokiaľ dôjde k takejto situácii, alebo ak budete mať obavy, prestaňte užívať tento liek a čo najskôr sa ... viac >

Účinné látky

ibuprofén, kofeín

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36