Ibalgin Baby sus por 2 g (fľ. skl. hnedá) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Ibalgin Baby
2
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0273/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64791
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibalgin Baby sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofen, ktorý patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liečiv (nazývaných nesteroidové antireumatiká). Používa sa u detí starších ako 3 mesiace:

 • na zníženie horúčky pri chrípkových a iných infekciách, vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní;
 • na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti (napríklad bolesti hlavy, uší, zubov, krku, chrbta, svalov, kĺbov, bolesti pri pomliaždení a vyvrtnutí);
 • na zmiernenie zápalu rôzneho pôvodu (zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybovej sústavy).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 4. 4. 2022.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu (5 ml perorálnej suspenzie obsahuje 100 mg ibuprofénu).

Liečba horúčky: užíva sa jednotlivá dávka 5-10 mg ibuprofénu/kg telesnej hmotnosti, denná dávka nemá prekročiť 40 mg ibuprofénu/kg telesnej hmotnosti.

Liečba ostatných ochorení: denná dávka u detí vo veku do 12 rokov je 20-35 mg/kg telesnej hmotnosti rozdelená v niekoľkých čiastkových dávkach, pri juvenilnej idiopatickej artritíde až 40-50 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Odporúčané dávkovanie podľa veku dieťaťa:

 • vek 3 - 12 mesiacov: jednotlivá dávka 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3x počas 24 hodín
 • vek 1- 2 roky: jednotlivá dávka 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín
 • vek 3- 7 rokov: jednotlivá dávka 5 ml suspenzie (100 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín
 • vek 8- 12 rokov: jednotlivá dávka 5-10 ml suspenzie (100-200 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín

Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (denné dávky sú vypočítané s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofénu 20 mg/kg/deň):

 • 6 kg: 120 mg ibuprofénu/deň - 6 ml suspenzie/deň
 • 8 kg: 160 mg ibuprofénu/deň - 8 ml suspenzie/deň
 • 10 kg: 200 mg ibuprofénu/deň - 10 ml suspenzie/deň
 • 12 kg: 240 mg ibuprofénu/deň - 12 ml suspenzie/deň
 • 14 kg: 280 mg ibuprofénu/deň - 14 ml suspenzie/deň
 • 16 kg: 320 mg ibuprofénu/deň - 16 ml suspenzie/deň
 • 18 kg: 360 mg ibuprofénu/deň - 18 ml suspenzie/deň
 • 20 kg: 400 mg ibuprofénu/deň - 20 ml suspenzie/deň
 • 30 kg: max. 500 mg ibuprofénu/deň - max. 25 ml suspenzie/deň

U detí s telesnou hmotnosťou do 30 kg sa neodporúča prekračovať dávku 25 ml (500 mg ibuprofénu) denne.

Postvakcinačná horúčka: liek sa podáva v dávke 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu). V prípade potreby sa dávka môže zopakovať po 6 hodinách (nemá sa podať viac ako 2x 50 mg ibuprofénu za deň).

Celkovú dennú dávku je potrebné rozdeliť do 3-4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť minimálne 6 hodín.

Liek sa má podávať v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas. U dojčiat vo veku 3-5 mesiacov je potrebné vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení symptómov ochorenia alebo do 24 hodín, ak symptómy pretrvávajú. Ak u detí od 6 mesiacov a dospievajúcich je tento liek potrebné podávať viac ako 3 dni alebo sa príznaky ochorenia zhoršujú, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Pred odobratím každej dávky treba suspenziu dôkladne pretrepať (asi 5 sekúnd). Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovacia trubička s piestom. Liek sa môže užiť nezávisle od príjmu potravy. Suspenziu treba zapiť dostatočným množstvom nedráždivej tekutiny. Ak sa počas liečby vyskytnú tráviace ťažkosti, alebo u ľudí so zvýšenou citlivosťou GIT, je vhodné liek užívať počas jedla alebo ho zapiť mliekom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (rozhodne lekár). Pokiaľ liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo v priebehu prvého a druhého trimestra tehotenstva, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Liek sa môže používať počas dojčenia len vo veľmi závažných stavoch, pritom je nutné starostlivo zvážiť priaznivý efekt pre matku.
Deťom do 3 mesiacov sa liek nemá podávať.
Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/deň).
Počas liečby nie je vhodné fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje sorbitol. Na 5 ml suspenzie je obsiahnutých maximálne 0,12 g sacharidov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 6 mesiacov
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte žihľavky, rýchleho opúchania okolo očí, pocitu zvierania v hrudníku alebo ťažkostí s dýchaním, bolesti v nadbrušku či načierno sfarbenej stolice alebo poruchy videnia, prerušte užívanie l ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36