Ibalgin Baby sus por 2 g (fľ. skl. hnedá) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Ibalgin Baby
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0273/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64791
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibalgin Baby sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofen, ktorý patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liečiv (nazývaných nesteroidové antireumatiká). Používa sa u detí starších ako 3 mesiace:

 • na zníženie horúčky pri chrípkových a iných infekciách, vrátane horúčky vzniknutej po očkovaní;
 • na tlmenie miernej až stredne silnej bolesti (napríklad bolesti hlavy, uší, zubov, krku, chrbta, svalov, kĺbov, bolesti pri pomliaždení a vyvrtnutí);
 • na zmiernenie zápalu rôzneho pôvodu (zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice alebo mäkkých tkanív pohybovej sústavy).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Overenie dávkovania lieku pre deti

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Každý 1 ml suspenzie obsahuje 20 mg ibuprofénu (5 ml perorálnej suspenzie obsahuje 100 mg ibuprofénu).

Liečba horúčky: užíva sa jednotlivá dávka 5-10 mg ibuprofénu/kg telesnej hmotnosti, denná dávka nemá prekročiť 40 mg ibuprofénu/kg telesnej hmotnosti.

Liečba ostatných ochorení: denná dávka u detí vo veku do 12 rokov je 20-35 mg/kg telesnej hmotnosti rozdelená v niekoľkých čiastkových dávkach, pri juvenilnej idiopatickej artritíde až 40-50 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Odporúčané dávkovanie podľa veku dieťaťa:

 • vek 3 - 12 mesiacov: jednotlivá dávka 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3x počas 24 hodín
 • vek 1- 2 roky: jednotlivá dávka 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín
 • vek 3- 7 rokov: jednotlivá dávka 5 ml suspenzie (100 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín
 • vek 8- 12 rokov: jednotlivá dávka 5-10 ml suspenzie (100-200 mg ibuprofénu) -  dávkovanie 3-4x počas 24 hodín

Orientačný príklad dávkovania podľa hmotnosti dieťaťa (denné dávky sú vypočítané s použitím dolnej hranice odporúčaného množstva ibuprofénu 20 mg/kg/deň):

 • 6 kg: 120 mg ibuprofénu/deň - 6 ml suspenzie/deň
 • 8 kg: 160 mg ibuprofénu/deň - 8 ml suspenzie/deň
 • 10 kg: 200 mg ibuprofénu/deň - 10 ml suspenzie/deň
 • 12 kg: 240 mg ibuprofénu/deň - 12 ml suspenzie/deň
 • 14 kg: 280 mg ibuprofénu/deň - 14 ml suspenzie/deň
 • 16 kg: 320 mg ibuprofénu/deň - 16 ml suspenzie/deň
 • 18 kg: 360 mg ibuprofénu/deň - 18 ml suspenzie/deň
 • 20 kg: 400 mg ibuprofénu/deň - 20 ml suspenzie/deň
 • 30 kg: max. 500 mg ibuprofénu/deň - max. 25 ml suspenzie/deň

U detí s telesnou hmotnosťou do 30 kg sa neodporúča prekračovať dávku 25 ml (500 mg ibuprofénu) denne.

Postvakcinačná horúčka: liek sa podáva v dávke 2,5 ml suspenzie (50 mg ibuprofénu). V prípade potreby sa dávka môže zopakovať po 6 hodinách (nemá sa podať viac ako 2x 50 mg ibuprofénu za deň).

Celkovú dennú dávku je potrebné rozdeliť do 3-4 jednotlivých dávok, pričom odstup medzi jednotlivými dávkami musí byť minimálne 6 hodín.

Liek sa má podávať v čo najnižšej účinnej dávke a čo najkratší čas. U dojčiat vo veku 3-5 mesiacov je potrebné vyhľadať lekára okamžite pri zhoršení symptómov ochorenia alebo do 24 hodín, ak symptómy pretrvávajú. Ak u detí od 6 mesiacov a dospievajúcich je tento liek potrebné podávať viac ako 3 dni alebo sa príznaky ochorenia zhoršujú, je potrebné poradiť sa s lekárom.

Spôsob použitia

Pred odobratím každej dávky treba suspenziu dôkladne pretrepať (asi 5 sekúnd). Na odmeranie presnej dávky slúži dávkovacia trubička s piestom. Liek sa môže užiť nezávisle od príjmu potravy. Suspenziu treba zapiť dostatočným množstvom nedráždivej tekutiny. Ak sa počas liečby vyskytnú tráviace ťažkosti, alebo u ľudí so zvýšenou citlivosťou GIT, je vhodné liek užívať počas jedla alebo ho zapiť mliekom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné (rozhodne lekár). Pokiaľ liek užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť alebo v priebehu prvého a druhého trimestra tehotenstva, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Liek sa môže používať počas dojčenia len vo veľmi závažných stavoch, pritom je nutné starostlivo zvážiť priaznivý efekt pre matku.
Deťom do 3 mesiacov sa liek nemá podávať.
Pred začatím dlhodobej liečby pacientov s rizikovými faktormi pre vznik kardiovaskulárnych udalostí (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné dôsledné zváženie, najmä v prípade, že sú potrebné vysoké dávky ibuprofénu (2 400 mg/deň).
Počas liečby nie je vhodné fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov.
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje sorbitol. Na 5 ml suspenzie je obsiahnutých maximálne 0,12 g sacharidov.
Čas použiteľnosti po prvom otvorení je 6 mesiacov
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri výskyte žihľavky, rýchleho opúchania okolo očí, pocitu zvierania v hrudníku alebo ťažkostí s dýchaním, bolesti v nadbrušku či načierno sfarbenej stolice alebo poruchy videnia, prerušte užívanie l ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36