Iasibon 50 mg tbl flm (blis.PA/Al/PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 46,44 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 46,44 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 0,00 € (0,0 %) 46,44 € (0,0 %)
05/23 0,00 € (0,0 %) 46,44 € (0,0 %)
04/23 0,00 € (0,0 %) 46,44 € (0,0 %)
03/23 0,00 € 46,44 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Iasibon 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/659/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
05850
Názov produktu podľa ŠÚKL
Iasibon 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú. Táto patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty.

Liek je indikovaný u dospelých na prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri stredne závažnej poruche (CLcr ≥30 a <50 ml/min) sa odporúča úprava dávkovania na 1 tabletu každý druhý deň. Pri závažnej poruche (CLcr <30 ml/min) sa odporúča 1 tableta 1x týždenne.

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a pred prvým jedlom alebo nápojom. Pred užitím tablety sa má vyhnúť liekom a doplnkom výživy (vrátane vápnika). Po užití tablety sa nemá jesť najmenej 30 minút (voda sa môže piť kedykoľvek). Tablety sa musia prehltnúť celé, nesmú sa žuvať, cmúľať alebo drviť a majú sa zapiť plným pohárom vody (180-240 ml), pričom má pacient stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov. Po užití lieku pacient nemá 60 minút ležať.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov neboli stanovené.
Liek sa nesmie použiť ak pacient nie je schopný stáť alebo sedieť vzpriamene aspoň 60 minút.
Pacienti majú užívať vápnika a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je príjem týchto látok zo stravy nedostatočný.
Pacienti musia hlásiť akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.
Pacienti majú dodržiavať dobrú hygienu ústnej dutiny, preventívne zubné prehliadky a okamžite hlásiť akékoľvek príznaky v ústnej dutine (napr. kývanie zubov, bolesť alebo opuch, nehojace sa rany alebo výtok).
V priebehu liečby môžu byť invazívne dentálne zákroky vykonávané len po starostlivom zvážení a má sa zabrániť tomu, aby sa vykonali v krátkom odstupe od času podania lieku.
Výrobky obsahujúce vápnik a ďalšie multivalentné katióny (ako hliník, horčík, železo) vrátane mlieka a potravy pravdepodobne narúšajú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto po perorálnom užití lieku musí byť prestávka medzi príjmom lieku a takých výrobkov vrátane potravy najmenej 30 minút.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Časté (môžu postihovať až 1 ... viac >

Účinné látky

kyselina ibandrónová

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 60