HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok subkut. sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 320,77 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 320,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 0,00 € (0,0 %) 320,77 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 320,77 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 320,77 € (0,0 %)
04/22 0,00 € 320,77 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INF, HEM, ALG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/840/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5731A
Názov produktu podľa ŠÚKL
HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie sol inf 1x50 ml (10 % IG)+1x2,5 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov zvaných „normálne ľudské imunoglobulíny“. Liek sa používa u pacientov so slabým imunitným systémom, ktorí nemajú dosť protilátok v krvi a často dostávajú infekcie. Pravidelné a dostatočné dávky lieku môžu zvýšiť príliš nízke hladiny imunoglobulínu v krvi pacientov na normálne hladiny (substitučná terapia). Liek sa predpisuje ako substitučná liečba pacientom, ktorí nemajú dostatočné protilátky, vrátane nasledujúcich skupín:

  • pacienti s vrodeným nedostatkom tvorby protilátok alebo pacienti, ktorí dokážu len čiastočne tvoriť protilátky (primárna imunitná nedostatočnosť),
  • pacienti s určitým druhom rakoviny krvi (chronická lymfocytová leukémia), ktorá vedie k nedostatočnej tvorbe protilátok a opakovaným infekciám, u ktorých zlyhalo preventívne podávanie antibiotík,
  • pacienti so špecifickou rakovinou kostnej drene (mnohopočetný myelóm) a nedostatočnou tvorbou protilátok a opakovanými infekciami, ktorí nereagujú na vakcínu voči určitým baktériám (pneumokoky),
  • pacienti s nízkou tvorbou protilátok po transplantácii buniek kostnej drene od inej osoby.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka je vypočíta lekárom na základe hmotnosti pacienta. 

Odporúčaná počiatočná dávka: 400-800 mg/kg/mesiac
Na začiatku: 1/4 dávky 1x týždenne a následne postupne zvyšovať až na 3 – 4 týždňové intervaly medzi infúziami.

Spôsob použitia:

Liek sa podáva infúziou pod kožu (subkutánne podanie) v oblasti brucha a stehien. Ak sa použijú dve miesta, tieto dve miesta infúzie musia byť na opačnej strane tela.

Dve zložky tohto lieku sa musia podávať postupne rovnakou ihlou, pričom sa začína rekombinantnou ľudskou hyaluronidázou, po čom nasleduje 10 % IG. Technika aplikácie je uvedená v Podrobných pokynoch na použitie.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa má liek podávať opatrne.
Počas dojčenia je možné pokračovať v liečbe.
V prípade plánovaného očkovania vakcínami upozorniť a poradiť sa s lekárom vzhľadom na potrebné rozostupy medzi injekciami.
S domácou liečbou sa nesmie začať skôr ako pacient dostane úplné pokyny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Určité vedľajšie účinky, napr. bolesť hlavy, triaška alebo bolesti sa môžu zredukovať znížením rýchlosti infúzie.
Vážne vedľajšie účinky
Infúzie liekov ako HyQvia môžu príležitostne viesť k vážnym, ... viac >

Účinné látky

normálny ľudský imunoglobulín, rekombinantná ľudská hyaluronidáza

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36