Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) Braun sol inf (3628825) 10x250 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) Braun
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0756/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33833
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN sol inf 10x250 ml
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je indikovaný na úpravu metabolickej acidózy.
Alkalizácia moču pri otrave slabými organickými kyselinami (napr. barbiturátmi, kyselinou acetylsalicylovou).
Alkalizácia moču na zlepšenie rozpustnosti v neutrálnom alebo v kyslom prostredí ťažko rozpustných liekov (napr. metotrexat, sulfonamidy).
Alkalizácia moču pri hemolýze.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Liek podáva lekár alebo odborný zdravotnícky pracovník, formou intravenóznej infúzie. Dávka lieku závisí na stupni porušenia acidobázickej rovnováhy. Množstvo podaného roztoku potrebné pre infúziu sa stanovuje na základe výsledkov analýzy krvných plynov a na základe výpočtu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné nežiaduce účinky sú zoradené podľa frekvencie výskytu.
Neznáme (frekvencia sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
Abnormálne vysoká hladina sodíka v krvi, abnormálne vysoké hladiny solí.
Hlá ... viac >

Účinné látky

hydrogénuhličitan sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24