HUMULIN R CARTRIDGE sol inj 300 IU (náplň skl.) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 23,48 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,30 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,18 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 3,30 € (0,0 %) 20,18 € (0,0 %)
07/20 3,30 € (0,0 %) 20,18 € (0,0 %)
06/20 3,30 € (0,0 %) 20,18 € (0,0 %)
05/20 3,30 € 20,18 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HUMULIN R CARTRIDGE
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0311/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24872
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humulin R Cartridge sol inj 5x3 ml/300 IU (náplň skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa používa na liečbu diabetu (cukrovky). Liek sa používa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny glukózy v krvi. Ide o rýchlo pôsobiaci inzulínový liek. Lekár môže odporučiť užívať liek spolu s dlhodobo pôsobiacim inzulínom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov, počas sprievodného ochorenia, alebo vplyvom emocionálneho rozrušenia.
Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu sa má vykonať pod prísnym lekárskym dohľadom. Zmeny koncentrácie, značky, typu druhu a/alebo spôsobu výroby môžu spôsobiť potrebu zmeny dávkovania.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva podkožnou (subkutánnou) injekciou, je však možná aj aplikácia do svalu (len ak to odporučí lekár). Môže sa tiež aplikovať do žily - intravenózne (môže aplikovať len lekár). Podkožne (subkutánne) sa aplikuje injekciou do hornej časti ramien, stehien, oblasti zadku alebo brucha. Miesto vpichu sa má meniť tak, aby sa rovnaké miesto nepoužilo viackrát ako približne raz za mesiac. Pri aplikácii je potrebné sa uistiť, že nedošlo k podaniu do cievy. Po aplikácii sa miesto vpichu nemá masírovať. Pacienti musia byť náležite poučení o správnej injekčnej technike. Injekčný roztok v náplni sa má používať len s kompatibilným perom tak, ako sa odporúča v informáciách poskytnutých výrobcom pomôcky. Náplne nevyžadujú ďalšie rozpúšťanie a môžu sa použiť len v prípade, že je ich obsah číry, bezfarebný, bez viditeľných pevných častíc a ak vyzerajú ako voda. U každého jednotlivého pera je nutné rešpektovať inštrukcie výrobcu na vloženie náplne, pripojenie ihly a aplikáciu injekcie inzulínu.
Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
U dojčiacich žien môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a/alebo úprava diéty.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia. Pri hypoglykémii je použitie lieku kontraindikované.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol.
Nepoužitá náplň sa uchováva v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke). Po vložení náplne do pera sa uchováva pri teplote do 30 °C, maximálne 28 dní (neuchovávať v chladničke ani mrazničke).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ľudský inzulín môže spôsobiť hypoglykémiu (nízku hladinu cukru v krvi). Viac informácií o hypoglykémii nájdete ďalej v časti „Časté problémy diabetu/cukrovky“.
Možné vedľajšie účinky
Celková alergi ... viac >

Účinné látky

inzulín ľudský biosyntetický (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24