Humalog 100 U/ml KwikPen, injekčný roztok sol inj (skl. nap. v napln. pere) 10x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 72,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 72,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 9,56 € (0,0 %) 63,30 € (-13,1 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 72,86 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 72,86 € (0,0 %)
07/19 0,00 € 72,86 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Humalog 100 U/ml KwikPen, injekčný roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/007/032
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
54300
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humalog 100 U/ml Kwik Pen, injekčný roztok sol inj 2x(5x3 ml) (skl. nap. v napln. pere)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus (cukrovky). Liek účinkuje rýchlejšie ako normálny ľudský inzulín, keďže molekula inzulínu bola mierne zmenená. Liek je náhradou ľudského inzulínu a používa sa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny cukru v krvi. V porovnaní s rozpustným inzulínom účinok tohto lieku je rýchlejší a trvá kratšiu dobu (2 až 5 hodín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie stanovuje lekár v súlade s potrebami pacienta. Humalog sa môže aplikovať krátko pred jedlom. Ak je to potrebné, možno ho podať krátko po jedle. Pacient musí byť riadne poučený o správnej aplikačnej technike. Liek sa obvykle aplikuje subkutánnou injekciou alebo kontinuálnou subkutánnou infúziou pomocou pumpy. V prípade potreby môže byť Humalog podaný aj intravenózne. Miesta subkutánneho podania majú byť horná časť ramien, stehno, zadok alebo brucho. Miesta vpichu sa majú meniť rotačným spôsobom tak, aby sa rovnaké miesto nepoužilo viackrát ako približne raz za mesiac. Po aplikácii sa miesto vpichu nemá masírovať.
Humalog KwikPen účinkuje po subkutánnom podaní rýchlo a kratšiu dobu (2 -5 hodín) v porovnaní s regular inzulínom. Tento rýchly nástup účinku dovoľuje podávanie injekcie Humalogu (alebo bolusu Humalogu v prípade kontinuálnej subkutánnej infúzie) veľmi krátko pred jedlom alebo po jedle.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Humalog môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Miestna alergia je častá (≥ 1/100 až <1/10). U niektorých osôb dôjde v oblasti vpichu injekcie inzulínu k začervenaniu, opuchu alebo svrbeniu. Tieto príznaky zvyčajne samovoľne vymiznú počas niekoľkých dní ... viac >

Účinné látky

inzulín lispro (nešpecifikovaný)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36