Hulio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 40 mg (pero napl.plast.+2 tamp.) 2x0,8 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 341,01 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 341,01 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/22 0,00 € (0,0 %) 341,01 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 341,01 € (0,0 %)
12/21 0,00 € (0,0 %) 341,01 € (0,0 %)
11/21 0,00 € 341,01 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. REU, OPH, GIT, DER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku ?
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1319/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9177C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hulio 40 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.plast.+2 tamp.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo adalimumab je monoklonálna protilátka. Pôsobí na imunitný (ochranný) systém. Je určený na liečbu nasledujúcich zápalových ochorení opísaných nižšie:

 • reumatoidná artritída;
 • polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída;
 • artritída spojená s entezitídou;
 • ankylozujúca spondylitída;
 • axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy;
 • psoriatická artritída;
 • psoriáza;
 • hidradenitis suppurativa;
 • Crohnova choroba;
 • ulcerózna kolitída;
 • neinfekčná uveitída u dospelých a detí.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne vzhľadom na indikáciu (viac v časti 4.2 v SPC), pričom sa podáva odporúčaná dávka subkutánnou injekciou v jednej dávke obvykle každý týždeň alebo každý druhý týždeň.

Spôsob použitia

Po riadnom zácviku v injekčnej technike si pacienti môžu sami podávať roztok, ak ich lekár rozhodne, že je to vhodné a ak je v prípade potreby zaistená lekárska pomoc.

Pokyny na používanie pera sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Liečbu má začať a monitorovať odborný lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je liek indikovaný. Pacientom, ktorí sú liečení týmto liekom, sa má poskytnúť špeciálna informačná kartička.
Ženy vo fertilnom veku majú zvážiť používanie primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo gravidite, a pokračovať v jej používaní aspoň päť mesiacov po poslednom podaní lieku.
Adalimumab sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné.
Môže byť potrebné prerušiť liečbu, napríklad pred chirurgickým zákrokom alebo v prípade výskytu závažnej infekcie.
Liek môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2°C – 8°C. Neuchovávať v mrazničke.
Alternatívne uchovávanie: V prípade potreby (napr. ak cestovanie) sa môže jednotlivé naplnené pero Humiry uchovávať pri izbovej teplote (do 25°C) po dobu maximálne 14 dní –určite ho chrániť pred svetlom. Akonáhle sa pero vyberie z chladničky a ponecháte pri izbovej teplote, musí sa použiť do 14 dní alebo zlikvidovať, a to aj vtedy, ak ste ho dali naspäť do chladničky.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je mierneho až stredného charakteru. Niektoré však môžu byť aj závažné a môžu vyžadovať pohotovostnú lekársku liečbu.
Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť až do 4 mesiacov po ... viac >

Účinné látky

adalimumab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36