Hidrasec pre deti 30 mg gru por (vre.papier/Al/PE) 1x16 ks

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hidrasec pre deti 30 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0580/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
11270
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hidrasec pre deti 30 mg gru por 16x30 mg (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
GRU POR - Granulát na perorálnu suspenziu
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje racekadotril. Používa sa:

  • na liečbu príznakov akútnej (náhlej) hnačky u detí starších ako 3 mesiace. Má sa podávať spolu s dostatočným množstvom tekutín a zvyčajnými diétnymi opatreniami, ak tieto opatrenia samotné nepostačujú na zvládnutie hnačky a ak nie je možná liečba príčiny hnačky.
  • ako podporná liečba, ak je možná liečba príčiny hnačky.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 3 mesiace je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má podávať perorálne spolu s perorálnou rehydratáciou. Liek je určený pre deti s hmotnosťou ≥ 13 kg.

Odporúčaná dávka sa stanovuje na základe telesnej hmotnosti: 1,5 mg/kg na 1 dávku 3x denne v pravidelných intervaloch.

Deti s hmotnosťou 13-27 kg
Odporúčaná dávka je ​1 vrecúško 3x denne.

Deti s hmotnosťou vyššou ako 27 kg
Odporúčaná dávka sú ​2 vrecúška 3x denne.

Dĺžka liečby v klinických skúšaniach u detí bola 5 dní.
Liečba má pokračovať, kým sa nedosiahnu 2 normálne stolice.
Liečba nemá trvať dlhšie ako 7 dní.

Spôsob použitia

Liek obsahuje granuly, ktoré sa môžu pridať do jedla, rozpustiť v pohári vody alebo v dojčenskej fľaši a majú sa dobre premiešať a ihneď podať. Je potrebné dodržiavať časový odstup medzi jednotlivými dávkami liečiva.

Upozornenie

Liek sa nemá podávať počas tehotenstva.
Liek sa nemá podávať počas dojčenia, nie je známe, či sa vylučuje do materského mlieka.
Liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 3 mesiace, pretože v tejto skupine nie sú k dispozícii žiadne klinické štúdie.
Liek sa nesmie podávať deťom s poruchou funkcie pečene alebo obličiek, bez ohľadu na stupeň závažnosti, kvôli nedostatku informácií v tejto skupine pacientov.
Za účelom náhrady tekutín, ktoré vaše dieťa stratilo pri hnačke, sa má počas užívania lieku prijímať dostatočné množstvo tekutín a solí (elektrolytov). 
Liek sa nemá používať pri hnačkách spojených s úžívaním antibiotík.
Ak sa počas liečby objaví angioedém spojený s obštrukciou horných dýchacích ciest, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte dieťaťu podávať Hidrasec a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak u dieťaťa spozorujete príznaky angioedému, akými sú:
- opuch tváre, jazyka alebo hltana,
- ťažkosti s prehĺtaním,
- žih ... viac >

Účinné látky

racekadotril

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24