HERPESIN 400 tbl 400 mg (blis.) 1x25 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,86 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/19 1,10 € (0,0 %) 9,86 € (0,0 %)
05/19 1,10 € (0,0 %) 9,86 € (0,0 %)
04/19 1,10 € (0,0 %) 9,86 € (0,0 %)
03/19 1,10 € 9,86 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HERPESIN 400
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0240/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84128
Názov produktu podľa ŠÚKL
HERPESIN 400 tbl 25x400 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aciklovir, ktorý je účinný proti ľudskému herpes vírusu, vrátane vírusu Herpes simplex, vírusu Varicella zoster, Epsteinov-Barrovej vírusu a Cytomegalovírusu.

Liek je určený na liečbu nasledujúcich ochorení:

  • liečba infekcií kože a slizníc vyvolaných vírusom Herpes simplex typ 1 a 2;
  • prevencia infekcií vírusom Herpes simplex u pacientov s oslabenou imunitou;
  • liečba infekcií vyvolaných vírusom Varicella (ovčie kiahne) a vírusom Herpes zoster (pásový opar);
  • liečba pacientov s výrazným oslabením imunity, zvlášť s pokročilým AIDS ochorením, alebo po transplantácii kostnej drene.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba infekcií Herpes simplex u dospelých:
200 mg 5x denne v 4-hodinových intervaloch s vynechaním 1 nočnej dávky. Liek sa užíva po dobu 5 dní, pri ťažko prebiehajúcich infekciách sa môže liečba predĺžiť.
U pacientov s výrazne zníženou imunitnou reakciou (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s poruchou vstrebávania sa môže dávka zvýšiť na 400 mg 5x denne alebo môže byť nahradená intravenóznym podaním.
S podávaním by sa malo začať čo najskôr po objavení infekcie, u opakovaných infekcií by sa malo začať už v prodromálnom období alebo pri prvom objavení lézií.

Profylaxia infekcií vírusom Herpes simplex:
200 mg 4x denne asi v 6-hodinových intervaloch, prípadne 400 mg 2x denne v 12-hodinových intervaloch.
Ako dostatočne účinná sa môže prejaviť postupná titrácia nadol k 200 mg 3x denne v približne 8-hodinových intervaloch alebo dokonca len 2x denne v približne 12-hodinových intervaloch.
Liečba by sa mala prerušiť pravidelne v priebehu 6-12 mesiacov, aby sa mohli sledovať možné zmeny v prirodzenom priebehu ochorenia a zhodnotí sa potreba ďalšej liečby.
U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva sa môže dávka zvýšiť na 400 mg, prípadne zvážiť intravenózne podanie.
Trvanie profylaktického podávania je podmienené trvaním rizikového obdobia.

Liečba infekcií Varicella a Herpes zoster:
800 mg 5x denne v približne 4-hodinových intervaloch, pričom sa vynecháva 1 nočná dávka. Liečba by mala trvať 7 dní. S podávaním by sa malo začať čo najskôr po objavení infekcie. Liečba dosahuje lepšie výsledky, keď je zahájená čo najskôr po nástupe pľuzgierikov.
U ťažko imunodeficientných pacientov (napr. po transplantácii kostnej drene) alebo u pacientov s porušenou resorpciou z čreva by sa malo zvážiť intravenózne podanie.

Liečba ťažko imunodeficientných pacientov:
800 mg 4x denne asi v 6-hodinových intervaloch.

Deti:
Liečba infekcií vírusom Herpes simplex a profylaxia infekcií vírusom Herpes simplex u imunodeficientných pacientov: u detí od 2 rokov sa podáva v dávkach ako pre dospelých a u detí mladších ako 2 roky sa podáva polovičná dávka.
Liečba infekcií Varicella: liek je možné podávať už od novorodeneckého veku vo vhodnej forme (rozdrvený v nápoji, alebo potrave). Dávkovanie u detí vo veku pod 2 roky by mohlo byť presnejšie pri prepočítavaní 20 mg/kg telesnej hmotnosti 4x denne (nesmie prekročiť 800 mg). Liečba by mala trvať 5 dní. Deťom starším ako 6 rokov podáme 800 mg 4x denne a deťom vo veku 2-6 rokov podáme 400 mg 4x denne.

Starší pacienti:
Musí sa zvážiť možnosť poruchy funkcie obličiek a podľa toho upraviť dávkovanie (viď nižšie „Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek“).

Dávkovanie pri poruche funkcie obličiek:
Pri liečbe infekcií Herpes simplex u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sa odporúča upraviť dávkovanie na 200 mg 2x denne približne v 12-hodinových intervaloch.
Pri liečbe infekcií Herpes zoster u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) sa odporúča upraviť dávkovanie na 800 mg 2x denne približne v 12-hodinových intervaloch a u pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu v rozsahu 10-25 ml/min) na 800 mg 3x denne približne v 8-hodinových intervaloch.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch (uvedených vyššie), spolu s jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania. U veľmi malých detí sa môže podať rozdrvený v nápoji alebo potrave.

Upozornenie

O užívaní lieku v tehotenstve sa má uvažovať iba v prípade, ak potenciálny prínos liečby prevažuje neznáme riziká.
Pri podávaní lieku dojčiacim ženám je potrebná opatrnosť.
U starších pacientov, pacientov s poruchou funkcie obličiek a ak sa liek podáva vo vysokých dávkach alebo intravenózne, má byť zabezpečená dostatočná hydratácia.
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat a únava ako častý nežiaduci účinok (≥ 1/100 až < 1/10). Preto je pri posudzovaní schopnosti pacienta viesť vozidlá a obsluhovať stroje je potrebné zohľadniť klinický stav pacienta a profil nežiaducich udalostí.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (častý nežiaduci účinok, ≥ 1/100 až < 1/10).
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek HERPESIN 200 a HERPESIN 400 je obvykle dobre znášaný, ale môžu sa vyskytnúť niektoré uvedené vedľajšie účinky.
Na vyjadrenie frekvencie výskytu možných vedľajších účinkov sa použilo nasledovné ... viac >

Účinné látky

aciklovir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60