HERPESIN 250 plv inf 250 mg (liek.skl.) 1x10 lag

Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HERPESIN 250
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0219/89-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93260
Názov produktu podľa ŠÚKL
HERPESIN 250 plv inf 10x250 mg (liek.skl.)
Aplikačná forma
PLV INF - Prášok na infúziu

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aciklovir. Aciklovir je látka, ktorá je účinná najmä proti ľudskému herpes vírusu, vrátane vírusu Herpes simplex (I a II) a Varicella zoster (ovčie kiahne).

Liek sa používa naliečbu:

  • ťažkých a opakujúcich sa infekcií vírusom Herpes simplex typu I a II,
  • ťažkých infekcií vírusom Varicella zoster a herpetického ekzému.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Liek sa obvykle aplikuje v dávke 5 mg/kg každých 8 hodín. Terapia sa uskutočňuje po dobu 5 dní, prípadne aj dlhšie, v závislosti od stavu pacienta a jeho celkovej reakcie na terapiu. Pacientom s infekciou Varicella zoster so zníženou imunologickou reakciou sa liek obvykle aplikuje v dávke 10 mg/kg každých 8 hodín po dobu 5 dní, prípadne aj dlhšie, v závislosti od stavu pacienta a jeho celkovej reakcie na terapiu. U detí vo veku 3 mesiacov až 12 rokov sa odporúča vychádzať z dávok pre dospelých, prepočítaných na telesný povrch. Dávka 5 mg/kg zodpovedá približne 250 mg/m2, dávka 10 mg/kg zodpovedá približne 500 mg/m2. Infúzny roztok obsahujúci celkovú potrebnú dávku acikloviru sa aplikuje zásadne pomalou intravenóznou infúziou po dobu minimálne jednej hodiny.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Na vyjadrenie frekvencie výskytu možných vedľajších účinkov sa použilo nasledovné rozdelenie:
• veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
• časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
• ... viac >

Účinné látky

aciklovir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36