Hepsera 10 mg tablety tbl (fľ.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 241,63 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 241,63 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 0,00 € (0,0 %) 241,63 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 241,63 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 241,63 € (0,0 %)
07/19 0,00 € 241,63 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. INF, HEP, GIT
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Hepsera 10 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/251/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40907
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hepsera 10 mg tablety tbl 30x10 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antivírusové lieky. Liek sa používa na liečbu chronickej hepatitídy B, infekcie vírusom hepatitídy B (HBV) u dospelých. Liek znižuje množstvo vírusu v tele a zmenšuje poškodenie pečene.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne. Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Terapiu musí zahájiť lekár so skúsenosťami s liečbou chronickej hepatitídy B. Pred začatím liečby adefovir-dipivoxilom sa odporúča u všetkých pacientov vypočítať klírens kreatinínu.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
(Tieto môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 osôb užívajúcich Hepseru)
• Laktátová acidóza je závažný, ale veľmi zriedkavý vedľajší účinok liečby Hepserou. Môže viesť ... viac >

Účinné látky

adefovir dipivoxil

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24