Helex SR 1 mg tbl mod (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,10 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
05/22 1,10 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
04/22 1,10 € (0,0 %) 2,28 € (0,0 %)
03/22 1,10 € 2,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Helex SR 1 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0643/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23104
Názov produktu podľa ŠÚKL
Helex SR 1 mg tbl mod 30x1 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných benzodiazepíny.  Alprazolam odstraňuje nepokoj a úzkosť, má uvoľňujúci a ukľudňujúci účinok a pôsobí proti depresiám.

Liek​ je určený na liečbu stavov úzkosti s príznakmi depresie (apatia, strata záujmu alebo spokojnosti, znížená energia) alebo bez týchto príznakov, na liečbu kombinovaných stavov úzkosti a depresie, ktoré sprevádzajú iné choroby a na liečbu panických porúch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Optimálna dávka sa má prispôsobiť závažnosti príznakov a individuálnej odpovedi pacienta na liečbu. Pacient má užívať najnižšiu dávku, ktorá dokáže kontrolovať prejavy a príznaky choroby. Ak pacient potrebuje vyššiu dávku, dávka sa má zvyšovať opatrne, aby sa predišlo výskytu nežiaducich účinkov. 

Úzkostné poruchy
Úvodná denná dávka je 1 mg v jednej dávke alebo rozdelené do 2 dávok. Zvyčajná denná udržiavacia dávka je 0,5 až 4 mg v 1 dávke alebo rozdelené do 2 dávok.

Panické poruchy
Úvodná denná dávka je 0,5 až 1 mg užitá pred spaním alebo 0,5 mg 2x denne. Dávka sa môže, na základe potrieb pacienta, zvyšovať o najviac 1 mg v intervale 3 až 4 dní.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkcie pečene:
Zvyčajná začiatočná denná dávka je 0,5 mg, ktorá sa užíva 1x denne alebo je rozdelená do 2 dávok. Dávka sa môže zvýšiť na maximálne 4,5 mg denne.


Dĺžka liečby:
Liečba má byť čo najkratšia, maximálne 8-12 týždňov.
V prípade predĺženia liečby alebo liečby vysokými dávkami je potrebná konzultácia s psychiatrom.
U niektorých pacientov s úzkostnými poruchami je potrebná liečba trvajúca až 6 mesiacov a u pacientov s panickými poruchami až 8 mesiacov.


Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má dávka znižovať postupne.
Odporúča sa znižovanie najviac o 0,5 mg v intervale 3 dní. V niektorých prípadoch je potrebné ešte pomalšie znižovanie dennej dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť v celku a zapiť tekutinou. Tablety sa nesmú hrýzť, žuvať ani drviť. Vzťah k jedlu sa neuvádza.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
depresia útlm, ospalosť, ataxia (problémy pri ovládaní pohybov), poruchy pamäti, porucha artikulácie, bolesť hlavy, závrat zápcha ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36