Kategorizačné údaje
Maximálna cena 0,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,79 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,20 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,79 € (0,0 %) 0,20 € (0,0 %)
05/22 0,79 € (0,0 %) 0,20 € (0,0 %)
04/22 0,79 € (0,0 %) 0,20 € (0,0 %)
03/22 0,79 € 0,20 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Helex 0,25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0178/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07391
Názov produktu podľa ŠÚKL
Helex 0,25 mg tbl 30x0,25 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alprazolam, ktorá patrí do skupiny benzodiazepínov. Alprazolam odstraňuje nepokoj a úzkosť, má uvoľňujúci a ukľudňujúci účinok a pôsobí proti depresiám.

Je určený na liečbu stavov úzkosti s príznakmi depresie (apatia, strata záujmu alebo spokojnosti, znížená energia) alebo bez týchto príznakov, na liečbu kombinovaných stavov úzkosti a depresie, ktoré sú sprevádzané inými chorobami a na liečbu panických porúch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek obsahuje omamné alebo psychotropné látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Optimálna dávka sa má prispôsobiť závažnosti príznakov a individuálnej odpovede pacienta na liečbu.
U pacientov, ktorí vyžadujú vyššie dávky, sa má dávkovanie zvyšovať opatrne, aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Najskôr sa zvýši večerná dávka a až neskôr denná.

Úzkostné poruchy s príznakmi depresie alebo bez nich:
Dospelí: začiatočná dávka: 0,25 - 0,5 mg 3x denne
               udržiavacia liečba: 0,5 - 4 mg denne, v 2 - 3 dávkach
Starší pacienti: začiatočná dávka: 0,25 mg 2-3x denne
                         udržiavacia liečba:0,5 - 0,75 mg denne, v 2 - 3 dávkach

Panické poruchy:
Dospelí: začiatočná dávka: 0,5-1 mg 3x denne (nezvyšovať dávku o viac ako 1 mg počas 3-4 dní)
               udržiavacia liečba: 4-10 mg denne, rozdelených do niekoľkých dávok

Dĺžka liečby:
Liečba má trvať čo najkratšie, v závislosti od indikácie.
Nemá trvať dlhšie ako 8 až 12 týždňov v prípade úzkosti, vrátane času potrebného na znižovanie dávky, pokiaľ sa znovu neprehodnotí stav pacienta.
Odporúča sa trvanie liečby do 6 mesiacov pri úzkostných stavoch a úzkosti spojenej s depresiou a pri panických poruchách do 8 mesiacov. 

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Náhle ukončenie môže viesť k abstinenčným príznakom. Odporúča sa neznižovať dennú dávku alprazolamu o viac ako 0,5 mg, každé 3 dni. U niektorých pacientov môže byť potrebné znižovať dávku ešte pomalšie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku. Majú prehltnúť a zapiť trochou tekutiny, v pravidelných časových intervaloch. Vzťah k jedlu sa neuvádza.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá napomáha k rozlomeniu a prehltnutiu, ale neslúži na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa počas dojčenia neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich do 18 rokov neboli stanovené.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Na liek sa môže vyvinúť závislosť a tolerancia. Dlhodobé užívanie sa neodporúča.
Liek ovplyvňuje pozornosť, počas liečby sa nemá viesť motorové vozidlo ani obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
depresia útlm, ospalosť, ataxia (porušenie koordinácie telesných pohybov), poruchy pamäti, porucha artikulácie, bolesť hlavy, záv ... viac >

Účinné látky

alprazolam

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36