HAVRIX 720 Junior monodose sus inj 720 E.U. (striek.) 1x0,5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 15,42 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 15,42 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 0,00 € (0,0 %) 15,42 € (0,0 %)
12/22 0,00 € (0,0 %) 15,42 € (0,0 %)
11/22 0,00 € (0,0 %) 15,42 € (0,0 %)
10/22 0,00 € 15,42 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady V - vakcíny
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HAVRIX 720 Junior monodose
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0847/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25982
Názov produktu podľa ŠÚKL
HAVRIX 720 Junior monodose sus inj 1x0,5 ml/720 E.U. (striek.inj.skl.napln.s ihlou)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

HAVRIX 720 Junior monodose je očkovacia látka používaná u detí a dospievajúcich vo veku od 1 roka do 15 rokov vrátane na ochranu pred hepatitídou A. Očkovacia látka účinkuje tým, že jej pôsobením si telo vytvára vlastnú ochranu (protilátky) pred týmto ochorením.

Očkovanie je najlepším spôsobom ochrany pred týmto ochorením. Žiadna zo zložiek očkovacej látky nie je infekčná.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml očkovacej látky obsahuje 1440 ELISA jednotiek inaktivovaného vírusu hepatitídy A.

Základné očkovanie
Deti a dospievajúci vo veku od 1 roku do 15 rokov vrátane (Je akceptovateľné, ak dospievajúci vo veku do 18 rokov vrátane dostanú jednu dávku tejto očkovacej látky)
Na primárnu imunizáciu sa používa 1 dávka očkovacej látky.

Podanie booster dávky
Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany sa odporúča podať booster dávku kedykoľvek medzi 6 mesiacmi a 5 rokmi, ale najlepšie medzi 6-12 mesiacmi po podaní prvej dávky.

Spôsob použitia

Očkovacia látka sa podáva intramuskulárne do deltoidného svalu.

Upozornenie

Očkovacia látka sa môže podať počas tehotenstva iba v prípade nutnosti.
Očkovacia látka sa môže podať počas dojčenia iba v prípade nutnosti.
Očkovanie sa musí odložiť u osôb so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa však nepovažuje za kontraindikáciu očkovania.
U hemodialyzovaných pacientov a u osôb s poškodeným imunitným systémom sa po jednej dávke očkovacej látky nemusia dosiahnuť zodpovedajúce titre anti‑HAV protilátok, a preto môže byť u týchto pacientov potrebné podanie ďalších dávok očkovacej látky.
Očkovacia látka sa môže podať osobám infikovaným HIV.
Očkovacia látka neposkytuje ochranu proti infekcii spôsobenej vírusom hepatitídy B, vírusom hepatitídy C, vírusom hepatitídy E ani inými pečeňovými patogénmi.

Liek obsahuje 83 mikrogramov fenylalanínu v každej dávke.
Liek sa uchováva pri teplote 2-8°C.
Liek je stabilný 3 dni pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu sa vyskytovať pri viac ako 1 z 10 dávok očkovacej látky):
podráždenosť bolesť hlavy bolesť a začervenanie v mieste vpich ... viac >

Účinné látky

inaktivovaný vírus hepatitídy A

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36