HARTMANN Sterillium Protect & Care dezinfekčný gél na ruky 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

HARTMANN Sterillium Protect & Care
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/634/D/21/CCHLP
Aplikačná forma
GEL - Gél
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,35 €

Popis a určenie

Dezinfekčný gél na ruky.
Pôsobí proti baktériám, plesniam a vírusom. Dermatologicky testované. 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Na suché ruky sa nanesie 3 ml gélu a vtiera sa minimálne po dobu 30 sekúnd do úplného zaschnutia. Osobitná pozornosť sa venuje končekom prstov a palcov.

Upozornenie: Pre dojčatá a malé deti používať po porade s lekárom. Zabráňte kontaktu s očami.
Pri kontakte s očami: Oko (oči) ihneď vymývajte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri požití: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.