Kategorizačné údaje
Maximálna cena 19,38 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,89 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 9,49 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 9,89 € (0,0 %) 9,49 € (0,0 %)
01/23 9,89 € (0,0 %) 9,49 € (0,0 %)
12/22 9,89 € (0,0 %) 9,49 € (0,0 %)
11/22 9,89 € 9,49 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GYN, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0048/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
47653
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gynovel 1 mg/0,5 mg tablety tbl 84x1mg/0,5 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje dva druhy ženských hormónov: estrogén a gestagén. Používa sa pri hormonálnej substitučnej liečbe (HSL, nepretržité dodávanie hormónov):

  • na úľavu od príznakov vyskytujúcich sa po menopauze.
  • ako prevencia osteoporózy v prípade, ak iné lieky nie sú vhodné.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Užíva sa 1 tableta denne bez prerušenia v rovnakom čase. 
Na začiatku a pri pokračovaní liečby postmenopauzálnych príznakov sa má použiť najnižšia možná účinná dávka počas čo najkratšej doby.
V prípade, že po 3 mesiacoch liečby nedôjde k zmierneniu príznakov, je možné prejsť na kombinovaný liek obsahujúci vyššiu dávku.
U žien s amenoreou, ktoré hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) neužívajú alebo u žien prechádzajúcich z iného kontinuálneho kombinovaného lieku HSL je možné začať liečbu v ktorýkoľvek deň. U žien, ktoré prechádzajú zo sekvenčnej HSL, by sa liečba mala začať ihneď po skončení krvácania spôsobeného ukončením liečby.
Ak pacientka zabudne užiť jednu tabletu, môže tak urobiť v priebehu 12 hodín od obvyklej doby užívania; nepoužitú tabletu musí inak znehodnotiť.

Spôsob použitia

Tablety sa musia prehltnúť s dostatočným množstvom vody, najlepšie každý deň v rovnakom čase. Nezapíjať tablety ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Liek nie je indikovaný v priebehu tehotenstva. Ak dôjde v priebehu užívania lieku k otehotneniu, liečba musí byť okamžite ukončená.
V období dojčenia sa liek nemá používať.
V priebehu liečby sa odporúčajú pravidelné kontroly (vrátane vyšetrenia prsníkov). Zmeny prsníkov by mali byť hlásené lekárovi.
Starostlivý dohľad sa vyžaduje u pacientok, u ktorých sa vyskytol už v minulosti a/alebo sa zhoršil v priebehu tehotenstva alebo počas predchádzajúcej hormonálnej liečby, alebo majú v anamnéze stav ako: fibroidy maternice, endometrióza, tromboembolické ochorenia, hypertenzia, rizikové faktory estrogén-dependentných nádorov, ochorenia pečene, cholelitiáza, diabetes, hyperplázia endometria, migréna, epilepsia, astma. 

Môže vyvolať alebo zhoršiť príznaky dedičného a získaného angioedému (je potrebná zvýšená opatrnosť).
Lieky rastlinného pôvodu obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) môžu indukovať metabolizmus estrogénov a gestagénu.
Liek nie je antikoncepcia. Ak ubehlo menej ako 12 mesiacov od poslednej menštruácie, alebo máte menej ako 50 rokov, budete musieť použiť ešte ďalšiu antikoncepciu na zabránenie otehotnenia. 
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je slabá až mierna a nevedie k prerušeniu liečby.
Tieto ochorenia sú hlásené častejšie u žien užívajúcich HSL ako u žien neužívajúcich HSL:
rakovina prsníka; abnormálny r ... viac >

Účinné látky

estradiol, noretisterónacetát

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48