GUNA MD MUSCLE kolagénový roztok 10x2 ml (20 ml)

Mohlo by vás zaujímať


GUNA MD MUSCLE
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P85845
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok kolagénový MD - Muscle 2ml terapia bolesti a pohyblivosti - svaly
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Prípravok má používať kvalifikovaný odborník v súkromnom alebo verejnom zdravotníckom zariadení s cieľom:
- pomôcť uvoľniť svaly,
- pomôcť posilniť svalové tkanivo pri problémoch spôsobených zlým držaním tela,
- zmierniť lokálnu bolesť spôsobenú pohybom alebo zlým držaním tela
Prípravok môžu používať pacienti, ktorí potrebujú dodať kolagén, alebo môže byť súčasťou anti-aging ošetrenia pokožky.

Prípravok sa môže použiť ako doplnok liečby nasledujúcich ochorení:
- Liečba bolesti: akutna, subakútna, chronická
- Somatická prenesená bolesť (v kombinácii s MD-NEURAL)
- Fibromyalgia (v kombinácii s MD-NEURAL)
- Dermatomyozitída


 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Prípravok sa aplikuje 1x týždenne počas 10 týždňov. Prípravok sa podáva injekčne intramuskulárne. Miesto aplikácie musí byť sterilé, injekciu aplikovať vnútrosvalovo do hĺbky 2 – 4 mm. Ampulku po otvorení ihneď použite. Na použitie tejto zdravotníckej pomôcky sa odporúča použiť nasledujúce materiály a príslušenstvo: Materiál garantujúci kožnú sterilitu: rukavice na jedno použitie, roztok jódu, roztok alkoholu, sterilné gázy, kožný sprej na báze etylén chloridu. Ihly: sterilné 27G. Injekčné striekačky: 5 alebo 10 cm3, podľa množstva aplikovaného roztoku. Slabšie začervenanie v oblasti vpichu môže byť spôsobené mechanickým pôsobením ihly alebo povrchovou kožnou reakciou. Pred a po aplikácii treba pokožku vydezinfikovať. Nepoužívajte po uplynutí exspiračnej doby. Exspiračná doba sa vzťahuje na produkt v neporušenom balení a pri správnom uskladnení. Po otvorení sa musí obsah ampulky ihneď použiť. V prípade poškodenia balenia alebo  v prípade zlomenia alebo poškodenia ampulky nepoužívať. Zdravotnícky prostriedok sa môže sa použiť samostatne alebo spolu s ďalšími zdravotníckymi prostriedkami z tohto radu.