Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,08 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 5,93 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 5,93 € (0,0 %) 4,15 € (0,0 %)
11/17 5,93 € (0,0 %) 4,15 € (0,0 %)
10/17 5,93 € (0,0 %) 4,15 € (0,0 %)
09/17 5,93 € 4,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GUAJACURAN 5 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0557/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58249
Názov produktu podľa ŠÚKL
GUAJACURAN 5 % sol inj 10x10 ml (amp. skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek znižuje duševné a citové napätie s pocitom úzkosti, má upokojujúce účinky a uľahčuje vykašliavanie. Vo vyšších dávkach tlmí kŕče a znižuje napätie kostrového svalstva.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti od 6 rokov:
Zvyčajne sa podáva denne 20 ml (2 ampulky) injekčného roztoku i.v. alebo v kvapôčkovej infúzii v 5% glukóze.
Pri tlmení kŕčov a napätia kostrového svalstva sa môže podať 20-40 ml (2-4 ampulky) injekčného roztoku pomaly i.v.
Na dosiahnutie myorelaxačného účinku v anestéziológii sa podáva 10-30 ml (1-3 ampulky) pomaly i.v. Účinok po i.v. podaní nastupuje do 3-5 minút a trvá 18-25 minút.

Spôsob použitia

Liek sa podáva intravenózne. S liekom manipuluje len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

Upozornenie

Počas tehotenstva liek nie je vhodné podávať.
V období dojčenia liek nie je vhodné podávať.
U detí do 6 rokov liek nie je vhodný. Na podanie deťom od 6 rokov musia byť závažné dôvody. Deti, ktorým bol liek podaný, majú byť pod zvýšeným dohľadom.
Počas liečby nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť, motorickú koordináciu a rýchle rozhodovanie (vedenie vozidiel, ovládanie strojov, práce vo výškach a podobne).
Liek sa uchováva pri teplote 10-25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): závraty, ospalosť, nevoľnosť, vracanie, mierna svalová slabosť, únava.
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): mierne kožné ... viac >

Účinné látky

guajfenezín

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36