GUAJACURAN 5 % sol inj (amp. skl.) 10x10 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,93 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,45 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 6,45 € (0,0 %) 4,48 € (0,0 %)
06/23 6,45 € (0,0 %) 4,48 € (0,0 %)
05/23 6,45 € (0,0 %) 4,48 € (0,0 %)
04/23 6,45 € 4,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GUAJACURAN 5 %
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0557/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58249
Názov produktu podľa ŠÚKL
GUAJACURAN 5 % sol inj 10x10 ml (amp. skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo guajfenezín. Používa sa u dospelých a detí starších ako 6 rokov na tlmenie svalového napätia a ako súčasť prípravy pred vyšetrením priedušiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajne sa podáva denne 20 ml (2 ampulky) injekčného roztoku intravenózne alebo v kvapôčkovej infúzii v 5% glukóze. Pri tlmení napätia kostrového svalstva sa môže podať 20-40 ml (2-4 ampulky) injekčného roztoku pomaly intravenózne.

Účinok po i.v. podaní nastupuje za 3-5 minút a trvá 18-25 minút.

Spôsob použitia

Injekčný roztok je určený na intravenózne podanie. S liekom manipuluje len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.

Upozornenie

Počas tehotenstva a v období dojčenia je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný pre deti do 6 rokov. Deťom starším ako 6 rokov sa liek podáva iba na odporúčanie lekára.
Liek je kontraindikovaný pri myasténia gravis a myastenickom syndróme.
Liek môže vo vyšších dávkach nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť (napr. vedenie vozidiel, ovládanie strojov, prácu vo výškach a pod.).
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka v jednej dávke a toto množstvo je z klinického pohľadu zanedbateľné.
Uchovávať pri teplote 10-25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri používaní lieku Guajacuran 5% sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa častosti výskytu:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): závraty, ospalosť, nevoľnosť, ... viac >

Účinné látky

guajfenezín

Indikačná skupina

70 - Anxiolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36