Grippostad horúci nápoj plo por 600 mg (vre.PAP/Al/LDPE) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

Grippostad horúci nápoj
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0253/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5002C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Grippostad horúci nápoj plo por 10x600 mg (vre.PAP/Al/LDPE)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na zmiernenie príznakov chrípky a prechladnutia s horúčkou (vrátane bolesti hlavy, miernej i stredne silnej bolesti), menštruačnej bolesti a bolesti zubov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie osobám s hmotnosťou nižšou ako 40 kg je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Jednotlivá dávka je 1 vrecko (600 mg paracetamolu); maximálne 4 dávky v priebehu 24 hodín s odstupom najmenej 6 hodín medzi dávkami. Jednotlivá dávka 1 vrecko sa nesmie presiahnuť. Ak sa súbežne užívajú iné lieky s obsahom paracetamolu, maximálna odporúčaná denná dávka paracetamolu sa nesmie presiahnuť.

Osobitné populácie

Porucha funkcie pečene a ľahká porucha funkcie obličiek:
Dávka sa musí znížiť predĺžením dávkovacieho intervalu u pacientov s poruchou funkcie pečene alebo funkcie obličiek a Gilbertovým syndrómom.

Ťažká porucha funkcie obličiek:
V prípade ťažkej poruchy funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min) treba dodržať medzi dávkami interval 8 hodín.

Dĺžka podávania
Liek sa bez porady s lekárom alebo so zubárom nemá užívať dlhšie ako 3 dni. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 3 dni, je potrebné sa poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Voda sa nechá najprv zovrieť a potom sa nechá ochladiť asi na 10 minút. Obsah 1 vrecka sa vysype do pohára, zaleje horúcou vodou a dobre premieša. Po dostatočnom ochladení na teplotu vhodnú na konzumáciu sa vypije.
Užívanie po jedle môže mať za následok oneskorený nástup účinku.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva, ak je to klinicky potrebné, avšak má sa používať najnižšia účinná dávka počas najkratšieho možného času a pokiaľ možno s najnižšou frekvenciou.
Liek sa môže podávať počas dojčenia v terapeutických dávkach.
Liek nie je určený na použitie u detí do 12 rokov.
Liek sa nesmie používať u pacientov vážiacich menej ako 40 kg, keďže množstvo liečiva v dávke nie je vhodné pre túto skupinu pacientov.
Liek sa nesmie užívať súbežne s alkoholom.
Liek obsahuje sacharózu a aspartam.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
mierne zvýšenie pečeňových enzýmov (transamináz v sére)
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
zmeny krvného obrazu ak ... viac >

Účinné látky

paracetamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24