GRAZAX lyo slg 75 000 SQ-T (blister Al/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 70,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 10,63 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 60,23 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 10,63 € (0,0 %) 60,23 € (0,0 %)
04/24 10,63 € (0,0 %) 60,23 € (0,0 %)
03/24 10,63 € (0,0 %) 60,23 € (0,0 %)
02/24 10,63 € 60,23 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ALG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0456/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37072
Názov produktu podľa ŠÚKL
GRAZAX lyo slg 30x75 000 SQ-T (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
LYO SLG - Sublingválny lyofilizát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje extrakt alergénov trávového peľu. Liek sa používa na liečbu nádchy a zápalu spojoviek vyvolaných trávovým peľom u dospelých pacientov a detí (starších ako 5 rokov).
Liek pôsobí na alergické ochorenia zvýšením tolerancie voči trávovému peľu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Prípravok je určený na cmúľanie, vstrekuje sa pod jazyk, umiestňuje sa na vnútornú stranu líca, alebo sa nechá iba voľne rozplynúť pod jazykom. O presnom použití je vhodné sa poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti staršie ako 5 rokov: 
Odporúčaná dávka je 1 sublingválny lyofilizát denne. 
1. 
sublingválny lyofilizát sa užíva pod lekárskym dohľadom (20-30 minút).

S liečbou je potrebné začať min. 4 mesiace pred začiatkom sezóny trávového peľu a pokračuje sa s ňou počas sezóny. Ak sa liečba začne 2-3 mesiace pred sezónou, môže sa dosiahnuť tiež určitý účinok. 

Odporúča sa pokračovať v liečbe denne po dobu 3 rokov idúcich za sebou na dosiahnutie dlhodobej účinnosti a účinku modifikujúceho ochorenie.

Spôsob použitia

Sublingválny lyofilizát sa má vybrať z pretlačovacieho balenia suchými prstami a vložiť pod jazyk, kde sa rozpustí.
Približne 1 minútu sa nemá prehĺtať. Počas nasledujúcich 5 minút sa nemá požívať jedlo ani nápoje.

Sublingválny lyofilizát sa má užiť okamžite po otvorení pretlačovacieho balenia.

Upozornenie

Liečba liekom sa nemá začínať počas gravidity. Ak sa počas liečby zistí gravidita, liečba môže pokračovať po vyhodnotení celkového stavu pacientky. U pacientiek s existujúcou astmou sa odporúča dôkladné sledovanie počas gravidity.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o používaní lieku počas dojčenia.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické skúsenosti u detí (mladších ako 5 rokov) a starších pacientov (starších ako 65 rokov).
Ak sa počas prvej peľovej sezóny nepozoruje žiadne významné zlepšenie symptómov, nie je indikácia na pokračovanie liečby.
V prípade chirurgického výkonu v ústnej dutine, vrátane extrakcie zubu a vypadnutia mliečneho zubu u detí, sa má liečba prerušiť na 7 dní, aby sa umožnilo zahojenie ústnej dutiny.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky môžu byť alergickou reakciou na alergén, ktorým sa liečite. Vo väčšine prípadov vedľajšie účinky pretrvávajú minúty až hodiny po užití sublingválneho lyofilizátu a vymiznú v rámc ... viac >

Účinné látky

timotejka lúčna (Phleum pratense)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60