Gliclazide MR Stada tbl mod 60 mg (blis.PVC/Al) 1x60 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 6,87 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 6,87 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 6,87 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 6,87 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gliclazide MR Stada
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0396/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2362B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gliclazide MR Stada tbl mod 60x60 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek znižuje hladiny cukru v krvi, patrí medzi perorálne antidiabetiká. Používa sa na liečbu určitého typu cukrovky (cukrovky nezávislej od inzulínu, diabetes mellitus 2. typu), ak diéta, telesné cvičenie a zníženie telesnej hmotnosti nemajú postačujúci účinok na udržanie správnej hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Denná dávka sa môže pohybovať od 1/2 tablety až po 2 tablety denne, t.j. 30 do 120 mg užitých perorálne v jednorazovom podaní počas raňajok.
Tak ako pri všetkých hypoglykemických liečivách, dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta (glykémia, HbA1c).

Úvodná dávka
Odporúčaná začiatočná dávka je 30 mg denne (1/2 tablety).

Ak je glykémia účinne kontrolovaná, táto dávka môže byť použitá na udržiavaciu liečbu.
Ak glykémia nie je adekvátne kontrolovaná, dávka môže byť v postupných krokoch zvýšená na 60, 90 alebo 120 mg denne. Interval medzi zvýšením každej dávky má byť aspoň 1 mesiac okrem pacientov, u ktorých sa glykémia neznížila po 2 týždňoch liečby. V takýchto prípadoch môže byť dávka zvýšená na konci druhého týždňa liečby.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 120 mg.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, počas raňajok a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na dve rovnaké dávky, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Z preventívnych opatrení sa neodporúča užívanie gliklazidu počas gravidity.
V období dojčenia je liek kontraindikovaný.
U detí a dospievajúcich bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené.
U pacientov so závažnou obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou je liek kontraindikovaný.
Pri užití dávky je potrebné prijať potravu, aby sa zabránilo možnej hypoglykémii.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia. 
Liek obsahuje laktózu.
Nepiť alkohol. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie pozorovaný vedľajší účinok je nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky a prejavy pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.
Ak sú tieto príznaky neliečené, môžu viesť k ospa ... viac >

Účinné látky

gliklazid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36