Gliclazide Medreg 30 mg tbl plg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,51 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,51 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 7,51 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 7,51 € (0,0 %)
02/24 0,00 € (0,0 %) 7,51 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 7,51 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gliclazide Medreg 30 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0273/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2309E
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gliclazide Medreg 30 mg tbl plg 120x30 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo gliklazid, ktoré znižuje hladinu cukru v krvi a patrí medzi perorálne antidiabetiká.

Používa sa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) ak diéta, telesné cvičenie a zníženie telesnej hmotnosti nemajú dostatočný účinok na udržanie správnej hladiny glukózy v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta. Môže sa pohybovať v rozmedzí 30-120 mg (1-4 tablety). Ak dôjde k vynechaniu dávky, na ďalší deň sa užitá dávka nesmie zvýšiť.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 30 mg denne (1 tableta denne).
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.
Ak nie je glykémia adekvátne kontrolovaná, môže byť dávka v postupných krokoch zvýšená na 60, 90 alebo 120 mg denne ( 2 - 4 tablety). Interval medzi zvýšením každej dávky má byť aspoň 1 mesiac, okrem tých pacientov, u ktorých sa glykémia neznížila po 2 týždňoch liečby. V takýchto prípadoch môže byť dávka zvýšená na konci 2. týždňa liečby.
Maximálna odporúčaná denná dávka je 120 mg (4 tablety).

Zmena liečby z tabliet obsahujúcich 80 mg gliklazidu s okamžitým uvoľňovaním na tento liek (tablety s predĺženým uvoľňovaním)
1 tableta 80 mg gliklazidu s okamžitým uvoľňovaním zodpovedá 1 tablete 30 mg gliklazidu s predĺženým uvoľňovaním.

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na tento liek (tablety s 30 mg gliklazidu s predĺženým uvoľňovaním)
Je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.
Vo všeobecnosti sa prechodné obdobie nevyžaduje. Má sa použiť počiatočná dávka 30 mg, a táto má byť prispôsobená glykemickej odpovedi pacienta.

Pri zmene liečby z iného hypoglykemizujúceho derivátu sulfonylmočoviny s predĺženým biologickým polčasom na tento liek
Môže byť potrebný niekoľkodňový časový úsek bez medikácie, aby sa predišlo aditívnemu účinku týchto 2 liekov.

Kombinovaná liečba s inými antidiabetikami
Liek sa môže v prípade potreby pod dohľadom lekára kombinovať aj s inými antidiabetickými liekmi (biguanidy, inhibítory alfa-glukozidázy, inzulín).

Pacienti s rizikom hypoglykémie
(podvyživení alebo s malnutríciou, so závažnými alebo zle kompenzovanými endokrinnými poruchami, po prerušení prolongovanej kortikoidnej terapie a/alebo kortikoidnej terapie s vysokými dávkami, so závažným cievnym ochorením)
Odporúča sa používať minimálnu začiatočnú dennú dávku 30 mg (1 tableta).

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku (nesmú sa hrýzť ani drviť), počas raňajok s jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Nezapíjať ľubovníkovým čajom.

Upozornenie

Liek sa nesmie používať u pacientov s diabetom 1. typu alebo na liečbu diabetickej prekómy a kómy, a tiež diabetickej ketoacidózy.
Ako preventívne opatrenie je lepšie vyhnúť sa užívaniu lieku počas tehotenstva.
Liek je kontraindikovaný u dojčiacich matiek.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Pacienti s miernou až stredne ťažkou obličkovou nedostatočnosťou majú byť pozorne sledovaní.
Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi.
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov a monitorovať hladinu glykémie.
Pacienti majú byť oboznámení s príznakmi hypoglykémie a musia byť opatrní pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov, obzvlášť na začiatku liečby.
Počas liečby nie je vhodné konzumovať prípravky s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum).
Je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu alebo užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najčastejšie pozorovaný vedľajší účinok je nízka hladina cukru v krvi (hypoglykémia). Príznaky a prejavy pozri v časti 2 „Upozornenia a opatrenia“. Ak sú tieto príznaky neliečené, môžu viesť k os ... viac >

Účinné látky

gliklazid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36