GLIBEZID 6 tbl (bli.Al/PVC/PVDc) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 42,70 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 42,70 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
12/17 0,00 € (0,0 %) 42,70 € (0,0 %)
11/17 0,00 € (0,0 %) 42,70 € (0,0 %)
10/17 0,00 € (0,0 %) 42,70 € (0,0 %)
09/17 0,00 € 42,70 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLIBEZID 6
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0422/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36672
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLIBEZID 6 tbl 120x6 mg (bli.Al/PVC/PVDc)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek znižuje hladinu cukru (glukózy) v krvi. Liek sa používa pri určitej forme cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), ak samotná diéta, cvičenie a úbytok telesnej hmotnosti nemajú primeraný účinok.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu 1x denne. Ak je glykémia účinne kontrolovaná, táto dávka môže byť použitá na udržiavaciu liečbu. Pokiaľ je kompenzácia cukrovky neuspokojivá, dávku sa odporúča zvyšovať postupne, v jedno- až dvojtýždňových intervaloch na 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu denne. Maximálna odporúčaná dávka glimepiridu je 6 mg denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa tekutinou. Odporúča sa užiť liek krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok (alebo krátko pred prvým hlavným jedlom alebo počas prvého hlavného jedla). Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie užívať (liečba perorálnymi antidiabetikami sa má vymeniť za liečbu inzulínom pred plánovaním tehotenstva alebo čo najskôr po jeho zistení).
Dojčenie sa počas liečby uvedeným liekom neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je liek kontraindikovaný.
V krátkom odstupe od užitia dávky je potrebné prijať potravu, aby sa zabránilo možnej hypoglykémii.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia. Ak sa jedlo prijíma nepravidelne, alebo sa vynecháva, liečba glimepiridom môže viesť k hypoglykémii.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov lieku Glibezid je závislá od dávky a vymizne, keď sa dávka zníži alebo keď sa liek prestane užívať.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby.
Vedľajš ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24