Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLIBEZID 6
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0422/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36672
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glibezid 6 tbl 120x6 mg (bli.Al/PVC/PVDc)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek znižuje hladinu cukru (glukózy) v krvi. Liek sa používa pri určitej forme cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), ak samotná diéta, cvičenie a úbytok telesnej hmotnosti nemajú primeraný účinok.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 13. 5. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu 1x denne. Ak je glykémia účinne kontrolovaná, táto dávka môže byť použitá na udržiavaciu liečbu. Pokiaľ je kompenzácia cukrovky neuspokojivá, dávku sa odporúča zvyšovať postupne, v 1- až 2-týždňových intervaloch na 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu denne. Maximálna odporúčaná dávka glimepiridu je 6 mg denne.

Pacienti nedostatočne kontrolovaní metformínom
U týchto pacientov sa môže začať súbežná liečba pod dohľadom lekára - dávky metformínu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky glimepiridu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie až na maximálnu dennú dávku. 

Pacienti nedostatočne kontrolovaní glimepiridom
Ak to je nevyhnutné, môže sa začať inzulínová terapia pod dohľadom lekára - dávky glimepiridu sa udržiavajú a pridávajú sa nízke dávky inzulínu, následne sa upravujú v závislosti od požadovaného stupňa metabolickej kompenzácie

Prechod z iných perorálnych hypoglykemických liekov na glimepirid:
Je potrebné vziať do úvahy silu a polčas metabolizmu predchádzajúceho lieku. V niektorých prípadoch, zvlášť v prípade antidiabetík s dlhým polčasom (napr. chlorpropamid), sa odporúča niekoľkodňové čistiace obdobie.
Odporúčaná úvodná dávka glimepiridu je 1 mg denne.

Prechod z inzulínu na glimepirid:
Diabetes mellitus 2. typu - prechod by mal byť uskutočnený pod prísnym lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé a zapíjajú sa tekutinou. Odporúča sa užiť liek krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok (alebo krátko pred 1. hlavným jedlom alebo počas prvého hlavného jedla). Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť. Zvyčajne postačuje 1 denná dávka glimepiridu.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie užívať (liečba perorálnymi antidiabetikami sa má vymeniť za liečbu inzulínom pred plánovaním tehotenstva alebo čo najskôr po jeho zistení).
Dojčenie sa počas liečby uvedeným liekom neodporúča.
Neboli získané žiadne skúsenosti s užívaním lieku u pacientov so závažným poškodením hepatálnych funkcií alebo u dialyzovaných pacientov.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je liek kontraindikovaný.
V krátkom odstupe od užitia dávky je potrebné prijať potravu, aby sa zabránilo možnej hypoglykémii.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia a pravidelné merania hladiny glukózy v krvi a v moči, pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty). 
Prejavy hypoglykémie vo väčšine prípadov rýchlo vymiznú po podaní cukru (kocky cukru, sladkého džúsu, osladeného čaju), preto je potrebné, aby pacient mal vždy pri sebe nejaký cukor. Ak podanie cukru nepomôže alebo sa prejavy hypoglykémie vyskytnú opätovne je potrebné vyhľadať lekára alebo najbližšiu pohotovosť.
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia (znížená hladina cukru v krvi) a následne znížená koncentrácia a schopnosť reagovať, čo je nutné vziať do úvahy pred vedením vozidla alebo pri obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov lieku Glibezid je závislá od dávky a vymizne, keď sa dávka zníži alebo keď sa liek prestane užívať.
Vedľajšie účinky sa najčastejšie vyskytujú na začiatku liečby.
Vedľajš ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24