Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLIBEZID 3
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0228/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35111
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLIBEZID 3 tbl 120x3 mg
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov znižujúcich hladinu cukru v krvi, nazývaných deriváty sulfonylmočoviny. 

Liek sa používa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), keď diéta, fyzické cvičenie a úbytok telesnej hmotnosti nemajú dostatočný účinok na zníženie hladiny cukru v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Úvodná dávka je 1 mg glimepiridu 1x denne. Ak je glykémia účinne kontrolovaná, táto dávka môže byť použitá na udržiavaciu liečbu. Pokiaľ je kompenzácia cukrovky neuspokojivá, dávku sa odporúča zvyšovať postupne, v jedno- až dvojtýždňových intervaloch na 2 mg, 3 mg alebo 4 mg glimepiridu denne. Maximálna odporúčaná dávka glimepiridu je 6 mg (tablety) denne.
Spravidla postačuje 1 denná dávka glimepiridu. Vynechanie dávky sa nesmie upravovať následným užitím vyššej dávky. 
Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu denne, cukrovku možno kompenzovať aj samotnou diétou.
So zlepšujúcou sa kompenzáciou cukrovky vzrastá citlivosť na inzulín, preto môže potreba glimepiridu v priebehu liečby klesať. Má sa preto zvážiť dočasné zníženie dávky alebo prerušenie liečby. 

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. Tablety sa odporúča sa užiť liek krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas výdatných raňajok (alebo krátko pred 1. hlavným jedlom alebo počas 1. hlavného jedla). 
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek nesmie užívať (liečba perorálnymi antidiabetikami sa má vymeniť za liečbu inzulínom pred plánovaním tehotenstva alebo čo najskôr po jeho zistení).
Dojčenie sa počas liečby uvedeným liekom neodporúča.
U detí a dospievajúcich sa použitie lieku neodporúča.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo pečene je liek kontraindikovaný.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s diabetom závislom na inzulíne.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi a moči, 
pečeňové a hematologické parametre (hlavne leukocyty a trombocyty).
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov (umelé sladidlá sú neúčinné) a monitorovať hladinu glykémie.
V prípade hypoglykémie a následnej zníženej koncentrácie je nutné vziať zvážiť schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia neznáma).
Počas liečby je potrebné vyhnúť sa konzumácii alkoholických nápojov a užívaniu liekov obsahujúcich alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj GLIBEZID môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi:
alergické reakcie (vrátane zápalu krvných ciev, často spojených s kožnou vyrážkou), ktoré sa môžu rozvinú ... viac >

Účinné látky

glimepirid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48