Gletor 20 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gletor 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0760/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
82555
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gletor 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Gletor je liek znižujúci hladinu lipidov (tukov) v krvi. Gletor sa používa ako doplnok k diéte na zníženie množstva lipidov v krvi, napríklad cholesterolu a triglyceridov, keď diéta s nízkym obsahom tukov a iné opatrenia, ako je telesné cvičenie a nový životný štýl, nie sú postačujúce. Gletor sa používa aj ako doplnok k iným liekom znižujúcim hladinu lipidov v krvi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 28. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka má byť individuálna v závislosti od východiskových hodnôt LDL‑cholesterolu, cieľa liečby a odozvy pacienta.
Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg 1x denne.
Úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac.
Maximálna dávka je 80 mg (4 tablety) 1x denne.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Dávka 10 mg 1x denne býva vo väčšine prípadov dostačujúca.
Terapeutický účinok sa objaví do 2 týždňov a maximálna odozva sa dosiahne obvykle do 4 týždňov.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Pacienti majú začať liečbu 10 mg 1x denne.
Dávky sa majú upravovať individuálne každé 4 týždne až na 40 mg (2 tablety) 1x denne. Potom sa môže dávkovanie buď zvýšiť až na maximálnu dávku 80 mg (4 tablety) denne, alebo sa môže podávať sekvestrant žlčových kyselín v kombinácii so 40 mg (2 tablety) atorvastatínu 1x denne.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Dávka u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg 1x denne.
Liek sa má u týchto pacientov používať ako prídavná liečba k ďalšej hypolipidemickej liečbe.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V skúšaniach primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL‑) cholesterolu zodpovedajúce súčasným odporúčaniam.

Pediatrická populácia

Hypercholesterolémia
Liečbu pediatrickej populácie majú vykonávať iba lekári so skúsenosťami s liečbou detskej hyperlipidémie.
Pre pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou vo veku 10 rokov a viac sa odporúča začať dávkou 10 mg  atorvastatínu denne.
Dávku možno titrovať do 80 mg (4 tablety) denne.
Iné liekové formy/sily môžu byť vhodnejšie pre túto skupinu pacientov.

Súbežné podávanie s inými liekmi

U pacientov užívajúcich antivirotiká proti hepatitíde typu C, elbasvir/grazoprevir alebo letermovir na profylaxiu cytomegalovírusovej infekcie súbežne s atorvastatínom, nemá dávka atorvastatínu presiahnuť 20 mg za 1 deň.

Spôsob použitia

Každá denná dávka atorvastatínu sa podáva celá naraz. Tableta sa užíva vždy v celku (prehltne sa), nezávisle od jedla a zapijú sa dostatočným množstvom vody. Nepiť grapefruitovú šťavu.

Upozornenie

Liek nesmú užívať ženy vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú účinnú antikoncepciu.
Liek je kontraindikovaný u tehotných pacientok.
Liek nesmú užívať pacientky, ktoré dojčia.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo neobjasneným pretrvávajúcim zvýšením sérových transamináz na viac ako trojnásobok hornej hranice referenčných hodnôt. Liek sa má užívať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek sa má s opatrnosťou používať u pacientov, ktorí konzumujú veľké množstvo alkoholu
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohot ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24