GIOTRIF 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC-perf.) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1 873,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1 873,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/21 0,00 € (0,0 %) 1 873,28 € (0,0 %)
12/20 0,00 € (0,0 %) 1 873,28 € (0,0 %)
11/20 0,00 € (0,0 %) 1 873,28 € (0,0 %)
10/20 0,00 € 1 873,28 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. ÁNO
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/879/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7594A
Názov produktu podľa ŠÚKL
GIOTRIF 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x1x20 mg (blis.PVC/PVDC-perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek pôsobí tak, že blokuje činnosť určitej skupiny bielkovín, ktoré sú zapojené do rastu a šírenia nádorových buniek a môžu byť ovplyvnené zmenami (mutáciami) génov, ktoré ich produkujú. Blokovaním činnosti týchto bielkovín môže tento liek potláčať rast a šírenie nádorových buniek. Tento liek sa používa samostatne na liečbu dospelých pacientov so špecifickým typom nádoru pľúc (nemalobunkového karcinómu karcinómom pľúc):

  • s identifikovanou zmenou (mutáciou) špecifického génu. Liek sa používa ako prvá liečba alebo ak bola nedostatočná predchádzajúca liečba chemoterapiou.
  • skvamózneho typu, ak bola nedostatočná predchádzajúca liečba chemoterapiou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 až 2 tablety denne (odporúčaná dávka je 40 mg denne). Maximálna denná dávka je 50 mg. Tablety sa majú užívať bez jedla. Jedlo sa nemá konzumovať minimálne 3 hodiny pred a minimálne 1 hodinu po užití tohto lieku. Liečba má pokračovať do progresie ochorenia alebo dovtedy, kým ho už pacient viac netoleruje. Tablety sa majú prehĺtať celé a zapiť vodou. Ak nie je možné prehĺtanie celých tabliet, môžu sa rozpustiť v približne 100 ml nesýtenej pitnej vody. Žiadne iné tekutiny sa nesmú použiť. Tablety sa majú vložiť do vody bez rozdrvenia a občas zamiešať až do 15 minút, kým sa nerozpadnú na veľmi malé čiastočky. Disperzia sa musí okamžite vypiť. Pohár sa má vypláchnuť s približne 100 ml vody, ktorá sa má tiež vypiť. Disperziu možno tiež podať pomocou gastrickej sondy.

Upozornenie: Počas liečby a minimálne 1 mesiac po poslednej dávke sa majú používať adekvátne kontraceptívne metódy. Matkám sa má odporučiť, aby počas užívania tohto lieku nedojčili. Liečba týmto liekom sa neodporúča u detí alebo dospievajúcich.

Účinné látky

afatinib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36