Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,73 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,66 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,07 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 1,66 € (0,0 %) 1,07 € (0,0 %)
06/22 1,66 € (0,0 %) 1,07 € (0,0 %)
05/22 1,66 € (0,0 %) 1,07 € (0,0 %)
04/22 1,66 € 1,07 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GERODORM
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0752/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
68602
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gerodorm tbl 10x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

 Liek patrí medzi lieky zo skupiny sedatív a hypnotík. Je liekom na liečbu porúch spánku z radu benzodiazepínov s hypnotickým (uspávacím) účinkom; len mierne uvoľňuje svalové napätie a znižuje aktivitu. Skracuje dobu zaspávania, znižuje počet fáz prebúdzania pri rušivom hluku a urýchľuje opakované zaspávanie po nočnom zobudení. Stredné trvanie spánku je predĺžené.

Používa sa tiež pri poruchách spánku, ktoré vyžadujú liečbu liekmi (po vylúčení prípadných telesných príčin a príčin podmienených vplyvom vonkajšieho prostredia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba sa musí prispôsobiť individuálnym potrebám a má sa podľa možnosti obmedziť len na niekoľko dní. 

Dospelí:
Obvyklá dávka je 1 tableta. 

Starší ľudia:
Začína sa 1/2 tablety. Treba dávkovať opatrne.

Dĺžka liečby:
Liek nie je vhodný na trvalú liečbu. Liečba má byť čo najkratšia.
Zatiaľ neexistujú skúsenosti s liečbou presahujúcou 3 týždne.

Ukončenie liečby:
Vysadenie lieku má byť postupné.

Spôsob použitia:

Liek sa má užiť nerozhryznutý s malým množstvom vody asi 30 minút pred želaným zaspaním.
Pokiaľ je to možné, podávať liek nalačno.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie:

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
S užívaním u detí nie sú žiadne skúsenosti.
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov, pacientov s organickým poškodením mozgu alebo s respiračnou insuficienciou.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Pri dlhšie trvajúcom užívaní alebo pri zneužívaní môže dôjsť k  fyzickej a psychickej závislosti. 
Liek ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri Gerodorme boli doteraz pozorované tieto vedľajšie účinky:
Poruchy nervového systému:
zmeny pohybovej aktivity, nepokoj, zmätenosť, mdloby, pocit závratov, bolesti hlavy, pocit hladu.
Ranné doz ... viac >

Účinné látky

cinolazepam

Indikačná skupina

57 - Hypnotiká, sedatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60