Gerocilan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x8 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gerocilan 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0077/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3295C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gerocilan 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 8x20 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory fosfodiesterázy typu 5. Je určený pre dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok nie je určený pre ženy.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Erektilná dysfunkcia u dospelých mužov:
Odporúčaná dávka je 10 mg, podaná aspoň 30 minút pred očakávanou pohlavnou aktivitou. Maximálne dávkovanie je 1x denne.
V prípade, že dávka 10 mg nevedie k očakávanému účinku, môže sa použiť dávka 20 mg. Dávka 10 mg a 20 mg je určená na podanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie lieku (t.j. aspoň dvakrát týždenne), je vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou možnou dávkou jedenkrát denne, na základe rozhodnutia pacienta a zváženia lekára. U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg 1x denne. Dávku je možné znížiť na 2,5 mg 1x denne. Vhodnosť kontinuálneho používania jedenkrát denne sa má pravidelne prehodnocovať.

Pre pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek je maximálna odporúčaná dávka 10 mg. (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).
Dávkovanie tadalafilu jedenkrát denne nebolo pri pacientoch s poruchou funkcie pečene hodnotené; preto v prípade predpísania lieku musí lekár individuálne a dôsledne zvážiť pomer prínosu a rizika (pozri SPC, časti 4.4 a 5.2).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať grapefruitovou šťavou).
Pri erektilnej dysfunkcii sa má liek užiť aspoň 30 minút pred plánovanou pohlavnou aktivitou. Pri kontinuálnom podávaní sa má liek užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Liek nie je určený na použitie u žien.
Pacienti, u ktorých trvá erekcia 4 hodiny a viac, musia okamžite vyhľadať lekára.
Dávkovanie tadalafilu jedenkrát denne sa neodporúča pacientom so závažnou poruchou funkcie obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich organické nitráty v akejkoľvek forme.
Liek sa nesmie používať u mužov so srdcovým ochorením, pre ktorých sa sexuálna aktivita neodporúča (viac v SPC).
V prípade náhlej poruchy videnia je nutné liek ihneď vysadiť a poradiť sa s lekárom.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Tieto účinky sú obvykle mierneho až stredne závažného charakteru.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte tento liek užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc ... viac >

Účinné látky

tadalafil

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36