Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 100 mg (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,35 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,85 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 1,85 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
05/22 1,85 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
04/22 1,85 € (0,0 %) 2,50 € (0,0 %)
03/22 1,85 € 2,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0012/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7411B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,88 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú, ktorá v malých dávkach patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné látky krvných doštičiek. Krvné doštičky (trombocyty) sú drobné bunky v krvi, ktoré spôsobujú zrážanie krvi a sú súčasťou trombózy (zrážanie krvi v cievach). Ak sa v tepne objaví krvná zrazenina, zastaví sa prúdenie krvi a zamedzí sa prísun kyslíka. Ak sa to stane v srdci, môže to spôsobiť srdcový infarkt alebo srdcovú angínu; v mozgu to môže spôsobiť cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu).

Liek sa užíva na zníženie rizika tvorby krvných zrazenín, a tým sa následne predchádza:

  • srdcovým infarktom,
  • mŕtvici,
  • srdcovo-cievnym problémom u pacientov, ktorí majú stabilnú alebo nestabilnú srdcovú angínu (druh bolesti na hrudníku).

Liek sa tiež používa na zamedzenie tvorby krvných zrazenín po určitých typoch operácií srdca s cieľom rozšíriť alebo odblokovať krvné cievy.

Tento liek sa neodporúča na liečbu akútnych (náhlych) stavov. Môže sa používať iba na preventívnu liečbu (predchádzanie ochoreniam).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Sekundárna prevencia infarktov myokardu:
Odporúčaná dávka je 75-160 mg 1x denne.

Prevencia kardiovaskulárnej úmrtnosti u pacientov trpiacich stabilnou anginou pectoris:
Odporúčaná dávka je 75-160 mg 1x denne.

Anamnéza nestabilnej anginy pectoris, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-160 mg 1x denne.

Prevencia oklúzie štepu po transplantácii bajpasu koronárnej tepny (Coronary Artery Bypass Grafting (CABG)):
Odporúčaná dávka je 75-160 mg 1x denne.

Koronárna angioplastika, okrem podávania počas akútnej fázy:
Odporúčaná dávka je 75-160 mg 1x denne.

Sekundárna prevencia prechodných ischemických atakov (TIA) a ischemických cerebrovaskulárnych príhod (CVA) za predpokladu vylúčenia intracerebrálnych hemorágií:
Odporúčaná dávka je 75-300 mg 1x denne.

Liek sa nesmie užívať vo vyšších dávkach, pokiaľ tak neurčí lekár a predpísaná dávka nesmie presiahnuť 300 mg.
Liečba je dlhodobá najnižšou možnou dávkou.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (1/2 pohára vody). Tablety majú gastrorezistentný obal, ktorý zamedzuje dráždiacim účinkom na črevá, a preto sa nesmú drviť, lámať ani hrýzť.

Upozornenie

Kyselina acetylsalicylová je v dávkach 100 mg denne a vyšších kontraindikovaná v 3. trimestri tehotenstva. V prvom a druhom trimestri gravidity sa nemá podávať, pokiaľ to nie je celkom nutné.
V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Nie je nutné po krátkodobom použití odporúčanej dávky prerušiť dojčenie. V prípadoch dlhodobého užívania a/alebo podaní vysokých dávok sa má dojčenie prerušiť.
Užívanie lieku môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu, tento účinok je reverzibilný a odznie po ukončení liečby.
Liek sa neodporúča u detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov okrem odporúčania lekára, keď prínos preváži riziko. 
Liek sa má používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s akútnym alebo rekurentným peptickým vredom a/alebo krvácanim do žalúdka/tenkého čreva alebo u pacientov s iným typom krvácania ako napr. cerebrovaskulárne hemorágie. 
Pacienti musia hlásiť svojmu lekárovi akékoľvek nezvyčajné príznaky krvácania
Liek sa má podávať s opatrnosťou pred chirurgickými výkonmi, vrátane extrakcie zubov. Môže byť potrebné prechodné prerušenie liečby.
Počas užívania lieku nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak zaznamenáte ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať liek Gerasa a okamžite vyhľadajte lekára:
Náhly sipot, opuch pier, tváre a tela, vyrážka, mdloby alebo ťažko ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36