GEMSTAD con inf 1000 mg (liek.inj.skl.) 1x26,3 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GEMSTAD
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0725/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
82624
Názov produktu podľa ŠÚKL
GEMSTAD con inf 1x26,3 ml/1000 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
CON INF - Infúzny koncentrát
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

GEMSTAD patrí do skupiny liekov nazývaných „cytotoxické látky“. Tieto lieky zabíjajú deliace sa bunky, vrátane rakovinových buniek. GEMSTAD sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s inými protirakovinovými liekmi, v závislosti od typu rakoviny. GEMSTAD sa používa na liečbu nasledujúcich typov rakoviny:
• nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC), samostatne alebo v kombinácii s cisplatinou.
• rakoviny podžalúdkovej žľazy.
• rakoviny prsníka, spolu s paklitaxelom.
• rakoviny vaječníkov, spolu s karboplatinou.
• rakoviny močového mechúra, spolu s cisplatinou.

Každý ml obsahuje gemcitabíniumchlorid, čo zodpovedá 38 mg gemcitabínu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Gemcitabine predpisuje len lekár vyškolený v používaní protirakovinovej chemoterapie a pripravuje ho a podáva pacientovi zdravotnícky personál. Gemcitabín sa počas infúzie dobre znáša a môže sa podávať ambulantne.

Odporúčaná dávka gemcitabínu je 1 000 mg/m² - 1 250 mg/m² povrchovej plochy tela podávaná formou 30-minútovej vnútrožilovej infúzie v rôznych cykloch, súvisiacich od charakteru a typu ochorenia (podrobne v SPC v časti 4.2). Ak sa objaví extravazácia, infúzia sa musí zvyčajne ihneď zastaviť a môže sa znovu aplikovať do inej krvnej cievy. Po podaní treba pacienta starostlivo sledovať. Určený len na jednorazové použitie. Tento liek je kompatibilný len s injekčným roztokom chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), ktorý sa má použiť pre rekonštitúciu.

Upozornenie:
Gemcitabín sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.
Dojčiace ženy počas liečby gemcitabínom nesmú dojčiť, je potrebné ukončiť dojčenie (odporúča sa odstriekavať mlieko).
Liek vykazuje reprodukčnú toxicitu, nemá sa používať počas gravidity, pokiaľ to nie je evidentne nevyhnutné.
U sexuálne aktívnych mužov je potrebné, aby dodržiavali barierovú antikoncepciu počas liečby a ešte 6 mesiacov po jej skončení.
Ženy treba informovať, aby neotehotneli počas liečby gemcitabínom.
Plodným mužom sa pre zabezpečenie reprodukcie odporúča kryokonzervácia spermií pred liečbou z dôvodu možnej neplodnosti spôsobenej liečbou gemcitabínom.
Liek obsahuje alkohol (etanol). Množstvo alkoholu v tomto lieku môže ovplyvniť schopnosť šoférovať alebo obsluhovať stroje
Vakcína proti žltej zimnici a iné živé oslabené vakcíny sa neodporúčajú z dôvodu rizika systémového, možného fatálneho ochorenia, najmä u pacientov s potlačenou imunitou.
Zdravotnícky pracovník musí postupovať podľa "Pokynov na použitie, zaobchádzanie s liekom a likvidáciu".

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovnýchch účinkov, ihneď musíte kontaktovať svojho lekára:
§ Krvácanie z ďasien, nosa alebo úst alebo akékoľvek krvácanie, ktoré sa nezastavuje, červenkastý ale ... viac >

Účinné látky

gemcitabín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60