Mohlo by vás zaujímať

GAVISCON žuvacie tablety
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0748/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02457
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gaviscon žuvacie tablety tbl mnd 48 (blis.PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL MND - Žuvacia tableta

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu. Žuvacie tablety sa používajú na liečbu príznakov gastroezofageálneho refluxu ako je:

  • regurgitácia kyseliny (vracanie kyseliny zo žalúdka do pažeráka),
  • pálenie žáhy a porucha trávenia (súvisiace s refluxom), napríklad po jedle alebo počas tehotenstva,
  • alebo u pacientov s príznakmi súvisiacimi s ezofagitídou (zápalom pažeráka spôsobeným spätným tokom obsahu žalúdka do pažeráka).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 10. 2021.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Žuvacie tablety sa pred prehltnutím nahryznú alebo rozhryzú.
Prípravok sa užije alebo aplikuje neskoro večer, alebo tesne pred spaním.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vrátane starších pacientov a deti vo veku 12 rokov a viac: 2-4 tablety maximálne 4x denne.

Liek sa nemá užívať dlhodobo. Ak sa pacient do 7 dní nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú po jedle a pred spaním. Pred prehltnutím je potrebné tabletu dôkladne rozžuť.

Upozornenie

Liek sa môže počas tehotenstva používať, ak je to klinicky nevyhnutné. Odporúča sa, čo najviac skrátiť dĺžku liečby.
Liek sa môže používať počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s alergiou na algínát sodný a hydrogénuhličitan.
Deti do 12 rokov môžu liek užívať len na základe odporúčania lekára.
Liek sa nemá užívať v priebehu 2 hodín užití iných liekov perorálne (ústami), pretože to môže ovplyvniť ich účinok.
Vzhľadom na obsah aspartámu sa tento liek nemá podávať pacientom s fenylketonúriou.
Každá štvortabletová dávka obsahuje 253 mg sodíka (11 mmol), čo je potrebné vziať do úvahy pri diéte s prísne obmedzeným príjmom soli.
Každá štvortabletová dávka obsahuje 320 mg uhličitanu vápenatého (3,2 mmol), preto je pri liečbe pacientov s hyperkalciémiou, nefrokalcinózou a rekurentnými obličkovými kameňmi obsahujúcimi vápnik potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje fruktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Gaviscon žuvacie tablety môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u Vás objaví ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte liek užívať a poraďte sa okamžite so svojím lekárom.
Veľmi zriedkavá (u menej ako 1 z 10 000 používat ... viac >

Účinné látky

hydrogénuhličitan sodný, nátriumalginát, uhličitan vápenatý (vápnik)

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24