GAVISCON DUO EFEKT Perorálna suspenzia sus por (fľ.skl.jantár.+odmerka) 1x300 ml

Mohlo by vás zaujímať

GAVISCON DUO EFEKT Perorálna suspenzia
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0156/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
06634
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia sus por 1x300 ml (fľ.skl.jantár.+odmerka)
Aplikačná forma
SUS POR - Perorálna suspenzia

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch antacíd (uhličitanu vápenatého a hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu.

Používa sa na liečbu príznakov súvisiacich so žalúdočnou kyselinou pri gastroezofageálnom refluxe, ako je návrat kyseliny zo žalúdka do pažeráka a ústnej dutiny, pálenie záhy a porucha trávenia, ktoré sa môžu vyskytnúť napríklad po jedle alebo počas tehotenstva.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 14. 2. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí vrátane starších pacientov a deti vo veku 12 rokov a viac: 10-20 ml 4x denne.

Liek sa nemá užívať dlhodobo. Ak sa symptómy po 7 dňoch nezlepšia, je potrebné znova posúdiť klinický stav pacienta.

Spôsob použitia

Perorálna suspenzia sa užíva po jedle a pred spaním. Pred odobratím každej dávky je potrebné obsah liekovky dôkladne pretrepať. 

Upozornenie

Liek sa môže počas tehotenstva používať, ak je to klinicky nevyhnutné. Odporúča sa, čo najviac skrátiť dĺžku liečby.
Liek sa môže používať počas dojčenia.
Deti do 12 rokov môžu liek užívať len na základe odporúčania lekára.
Liek sa nemá používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek/obličkovou nedostatočnosťou.
Liek sa nemá užívať v priebehu 2 hodín po užití iných liekov perorálne (ústami), pretože to môže ovplyvniť ich účinok.
U pacientov s veľmi nízkymi hladinami žalúdočnej kyseliny existuje možnosť zníženej účinnosti liečby.
Každá dávka 10 ml obsahuje 127,25 mg (5,53 mmol) sodíka, čo je potrebné vziať do úvahy pri diéte s prísne obmedzeným príjmom soli.
Každá dávka 10 ml obsahuje 130 mg (3,25 mmol) vápnika, preto je pri liečbe pacientov s hyperkalciémiou, nefrokalcinózou a rekurentnými obličkovými kameňmi obsahujúcimi vápnik potrebná opatrnosť.
Liek obsahuje metylparabén (E218) a propylparabén (E216), ktoré môže vyvolať alergické reakcie (aj oneskorené).
Neuchovávať v chladničke alebo v mrazničke. Použiť do 6 mesiacov od otvorenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objavia nasledujúce vedľajšie účinky, prestaňte liek užívať a poraďte sa so svojím lekárom. Veľmi zriedkavá (u menej ako 1 z 10 000 osôb) je alergická reakcia na zložky lieku. Príznakmi m ... viac >

Účinné látky

hydrogénuhličitan sodný, nátriumalginát, uhličitan vápenatý (vápnik)

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24